Brand i byggnad

20-09-18 17.35 Mindre fristående byggnad., Vattenverket Olofström

Brand i mindre fristående byggnad vid vattenverket i Olofström. Anlagd brand som förbipasserande ringer in till SOS. Räddningstjänsten har varit på plats och släckt branden. Ärendet är överlämnat till polisen.