Trafikolycka- singel

20-08-30 2:12 Idrottsvägen Olofström

Inga personer påträffades på olycksplatsen. Sanering av vägen utfördes av räddningstjänsten.