Trafikolycka- singel

20-08-25 09:08 E22 Karlshamn

Trafikolycka där en personbil kör in i vajerräcket. Inga personskador.