Annan olycka/ brand

20-08-17 16:45 Villa, Odengatan Karlshamn

En granne hör ett larm som tjuter i en villa. Efter kontroll hittas ingen brand av styrkan.