Trafikolycka - singel

20-08-13 22:26 Personbil - Älg, E22 väster Hällaryd Karlshamn

Personbil som kolliderat med älg, 2 personer drabbade. Räddningstjänsten stänger E22 helt i västergående riktning, samverkar med polis om bärgning av fordon och eftersök av älgen som avvikit från platsen. Älgen hittas av jägare c:a hundra meter ut i terrängen. Trafikverket informeras att vägen saneras från bildelar och att räddningstjänsten stannar kvar för säker olycksplats tills bilen har bärgats. När de inblandade personerna är omhändertagna öppnas ett körfält upp med hastighetsreducerande åtgärder i väntan på bärgare, ingen av de inblandade personerna behöver följa med ambulans för vård.