Brand ute - terräng

20-08-13 15:57 Ö sydost Lilla Norrön, Halen Olofström

Kanotister som upptäckt en brand på ön, omfattning c:a 5 kvadratmeter. Räddningstjänsten tar sig ut till ön och släcker branden som har gått på djupet i marken.