Brand i byggnad

20-08-11 20:37 Byggesvägen Karlshamn

Brand i transportband med flis/spån. Personal på plats har själva till större del släckt ner branden vid räddningstjänstens framkomst. Vi fortsätter släckningsarbetet samt kontrollerar eventuell brandspridning både ute samt invändigt.