Utsläpp farligt ämne - drivmedel

20-08-07 20:10 Båt, Södra hamnen Sölvesborg, Hällevik

Larm om utsläpp av drivmedel i hamnbassäng. Vid räddningstjänstens framkomst är det en mindre fritidsbåt som sjunkit och orsakat utsläppet. Vi lägger läns runt utsläppet och samlar upp några dunkar som flyter omkring i vattnet. Därefter lämnas ärendet över till hamnkaptenen och ägaren av båten.