Automatlarm

20-08-06 16:42 Södra Cell, Karlshamn

Automatlarm. Rök från arbetsprocess. Ingen åtgärd från räddningstjänsten.