Sjukvårdslarm IVPA

20-07-31 21:32 Svängsta Karlshamn

Sjukvårdslarm IVPA, Räddningstjänsten återkallades innan framkomst då ambulans var på plats.