Brand i byggnad - undersökning

20-07-06 3:19 Krogvägen Karlshamn

Undersökning efter mindre brand på altan som släckts av fastighetsägare.