Förmodad brand

20-06-26 22:38 Matvikshamnsvägen Karlshamn

Larm om brand i industri. Det visade sig vara rök från en grill som orsakat larmet.