Brand fordon

20-06-25 18:42 Vekerumsvägen Karlshamn

Personbil som börjat brinna i motorutrymme under färd. En privatperson släcker snabbt ner branden med pulver. Räddningstjänsten kontrollerar motorutrymmet och kyler ner med vatten.