Brand i byggnad

20-06-23 05:37 Ladugård, Gamla tingsrydsvägen, Pernilshoka Karlshamn

Brand i gammal lada. När räddningstjänsten kom till plats var ladan helt nerbrunnen och inriktningen blev att skydda intilliggande längor samt mark och skog i området. Insatsen lyckades och branden spred sig inte vidare. Inga personer kom till skada. Räddningstjänsten var kvar på plats till ca: 11.00 för bevakning och eftersläckning.