Undersökning Röklukt

20-06-14 23:04 Flerfamiljshus, Drottninggatan Karlshamn

Röklukt i byggnad. Personer kände röklukt i ett flerfamiljshus på Drottninggatan i Karlshamn men kunde inte hitta någon orsak till lukten. Räddningstjänsten åkte till platsen och undersökte trapphus och lägenheter med hjälp av värmekameror, men kunde inte hitta något som tyder på brand.