Trafikolycka

20-06-11 12:31 Singel, Personbil, E22, Åryd Karlshamn

Singelolycka mitträcke E22:an i höjd med Åryd. Föraren var ute ur fordonet vid räddningstjänstens framkomst. Inga personskador. Inledningsvis fick vägen stängas av och räddningstjänstens inriktning blev att få bort allt skräp av mitträcket från vägbanan. Vägen hölls avspärrad i västergående riktning fram tills bärgningsarbetet var slutfört.