Automatlarm

20-04-23 11:25 Gustavsborg, Karlshamn

Plastbricka på varm spisplatta orsakade larmet. Utrymmet ventilerades och placering av rökätare i objektet utfördes.