Trafikolycka - singel

20-03-20 18:24 Personbil, E22 öster Åryd Karlshamn

Personbil som väjt för vilt och kört ner 6 stolpar i vajerräcke. Räddningstjänst från Karlshamn helavspärrade i nordlig riktning och samverkade med räddningstjänst från Bräkne-Hoby samt ambulans och polis. TLC meddelades om skador på väg, trafikpåverkan och akut restvärde, rensning av vägbana och säker olycksplats på begäran från polis i väntan på bärgning. Inga personer skadades i olyckan.