Brand ute - terräng

20-03-19 13:47 Markbrand, Hagaslättsvägen Karlshamn

Markbrand i dike, någon som eldat stubbar och ris. Räddningstjänsten släckte branden och meddelade markägaren om ansvar för bevakning.