Övrig räddning - nedfallen lyktstolpe

20-02-29 21:50 Kungsgatan Karlshamn

Lyktstolpe som brustit i marknivå och brinner i armaturen enligt inringare. Vid räddningstjänstens framkomst brinner det inte i lyktstolpen, vi spärrade av området runt lyktstolpen och kontaktade Karlshamns energi. Vi stannade kvar på platsen tills strömmen var bruten och hjälpte till med att kapa stolpen, så den skulle bli lättare att forsla bort.