Brand ute- container

20-01-10 20:57 Mörrum Karlshamn

Brand i container på en miljöstation.