IMG_1497

Namntävlingen är avgjord.

Publicerades den av

Nu har kommunikationsgruppen utsett en vinnare i namntävlingen efter en tuff överläggning. Vi har fått in väldigt många bra bidrag och det var en utmaning att hitta en vinnare. Vårt nya övningsfält har fått namnet Eldstaden! Christoffer Juneskär var först med att ge det vinnande förslaget. Motiveringen lyder: Med en enkel och träffsäker ordvits gav Christoffer oss ett förslag som tilltalade hela gruppen. Namnet Eldstaden förknippas med eldning under kontrollerade former, precis så som vi övar. Namnet kommer att finnas på en skylt, väl synligt vid vår övningsanläggning.
påskbil

Reser du till Blåkulla i påsk?

Publicerades den av

Påskhelgen är här och även om du inte förbereder en flygresa till Blåkulla så kanske du istället är ute på vägarna för att träffa vänner och familj. Under alla större helger, då många reser hem eller bort, blir våra vägar extra hårt belastade. Fortfarande är det alldeles för många som skadas i trafiken. 

Vi vill gärna påminna om några tips som kan tyckas självklara, men de är inte desto mindre viktiga:

- Planera din resväg och börja resan i god tid.

- Håll hastighetsbegränsningarna och respektera eventuella avspärrningar då vi eller andra arbetar på vägarna.

- Anpassa hastighet och körsätt till rådande väglag. Se till att du har rätt däck på bilen.

- Kör utvilad och planera in pauser om du skall åka långt.

Tänk också på att:

- Använda bilbälte.

- Se till att barnen sitter säkert i bilen.

- Använd inte mobiltelefonen medan du kör.

- Använd aldrig alkohol eller andra droger i samband med bilkörning!

 Se fler filmer på Slutarattsurfa.se. Här kan du också testa hur farligt ditt mobilbeteende är.

Fler bra tips finns hos Din Säkerhet och Trafikverket. Trafikverket har dessutom information om trafikläget, både vad gäller väg- och tågtrafik. Även polisen tipsar om bra saker att tänka på i påsktrafiken.

Kör med försiktighet så att du, din familj och andra får fira helgerna oskadda!

Deltidsrekrytering

Preparandutbildning

Publicerades den av

Nu är första delen av vår preparandutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap klar. Det har varit två intensiva veckor för deltagarna där våra instruktörer har varvat både teori och praktik. Fokus har varit att lära sig behärska och hantera all ny utrustning och många timmar under de första två veckorna avsätts för rökdykning. Det är både teknik och metod som skall övas och det läggs till nya moment varje dag. Om du följer oss på Facebook har du under veckorna kunnat följa deltagarna via både bilder och filmer. Idag genomfördes avslutningsvis ett teoretiskt prov och praktiska slutövningar. Samtliga deltagare har gjort ett jättebra jobb under dessa två veckor och vi vill även lyfta fram våra instruktörer som har planerat och genomfört utbildningen på bästa sätt. Bra jobbat allihop! Den sista delen av utbildning kommer att äga rum under vecka 17 så nu får gänget "vila" ett tag och smälta alla nya intryck.  
Övertändning

Utredning av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Publicerades den av

Över 50 företrädare för kommuner, landsting och regioner ställer sig bakom den skrivelse som i veckan skickades till inrikesminister Anders Ygeman kring planerna för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Räddningstjänsterna i Blekinge finns bland de företrädare, från Skåne i söder till Kiruna i norr, som tar ställning i det upprop som leds av Kramfors kommun. I måndags skickades skrivelsen till inrikesminister Anders Ygeman på Justitiedepartementet. - Ett brett politiskt initiativ behövs för frågan. Det handlar om räddningstjänstens utbildningsbehov. Och det i sin tur påverkar trygghet och säkerhet för varje medborgare i hela Sverige, säger Jan Sahlén (S), kommunalråd i Kramfors kommun.

MSB:s budget får inte gå ut över samhällets trygghet

MSB behöver spara 55 miljoner i år och nästa år. Det är bakgrunden till att myndigheten vill snabbutreda de två skolornas framtid på Sandö i Kramfors kommun och i Revinge, utanför Lund i Skåne. - Frågan behöver belysas ur olika perspektiv. Och det klarar man inte på en månad eller två. Risken är att ett snävt perspektiv kring budget leder till fel beslut, understryker Jan Sahlén. Frågan bör istället utredas utifrån:
  • Räddningstjänstens behov idag och i framtiden Kommunal räddningstjänst är basen för kommunernas förmåga att hantera kriser. Därför är utbildningsfrågan av strategisk betydelse.
  • MSB:s roll och förutsättningar MSB har en mycket viktig roll i att stötta kommunerna. Vi behöver ha ett robust samhälle som klarar att hantera kriser. Det gäller även landstingen och regionerna. De har ansvar för smittskydd, sjukvård och kollektivtrafik i en kris.
  • Högre kostnader för kommunerna Om MSB väljer att lägga ned en utbildningsort får kommunerna högre kostnader för att utbilda sina medarbetare. Det slår hårt mot små räddningstjänster och påverkar trygghet och säkerhet för våra medborgare.
  • Det säkerhetspolitiska läget Vi har ett nytt säkerhetspolitiskt läge i världen. Ukraina och Mellanöstern är några exempel. Räddningstjänsten har kopplingar till detta. De är stommen i det som tidigare var det civila försvaret och MSB som myndighet har sina rötter i både Statens Räddningsverk och i Civilförsvarsstyrelsen.

Framtidens perspektiv är viktigt

I uppropet påtalas att MSB bör värdera om det ens är möjligt att arrangera utbildnings-verksamhet med nuvarande budget. Det bör tas ett politiskt initiativ till en bred utredning där inriktning, uppdrag och förmåga för svensk räddningstjänst ska belysas. MSB har en nyckelroll och en intern snabbutredning kan inte ta omhand räddningstjänstens behov på ett bra sätt. Utgångspunkten ska vara ett framtidsperspektiv och en önskad samhällsutveckling. Senast 31 mars ska den interna snabbutredningen vid MSB vara klar. Läs hela skrivelsen som skickats till departementet och ta del av de underskrifter som bifogas från många av landets kommuner. Läs MSB:s kommentar till skrivelsen på sin hemsida.

Blåljus Cup 2013

Blåljus Cup 2013

Publicerades den av

Sedan 1992 har Polis, Räddningstjänst, Ambulans, Tullverket, Securitas och Kustbevakningen anordnat en innebandyturnering på ”Menlösa barnens dag” (28 december). Turneringen avslutas på kvällen med gemensam middag och dans där vi varje år har anordnat ett lotteri. Vinsten från lotteriet och övriga intäkter går oavkortat till Barncancerföreningen Södra, som lyder under Barncancerfonden men där pengarna riktas till den södra regionen. Majoriteten av åren har Räddningstjänsten gått segrande ur kampen men i år blev vinnande lag Polisen, efter en tuff final mot Securitas. Räddningstjänsten fick nöja sig med ett brons. Vi gratulerar Polisen till årets vinst och ser fram emot en revansch nästa år! Vi vill även tacka våra sponsorer som gjort lotteriet möjligt genom att bidra med fina priser: First Hotel, Karlshamn Vägga Rökeri Rubb & Stubb Salong Mirka Lödder Rex Salonger Bowlingcenter, Karlshamn Photomic Hjelmbergs Sparbanken Karlshamn City Gross Intersport Team Sportia Vi tackar även alla spelare och den fantastiska publiken och hoppas vi ses igen nästa år! Årets arrangör är Räddningstjänsten och festen på kvällen äger rum på Rex Salonger, dock öppnar dörrarna till nattklubben för allmänheten klockan 22.30.
Teckningar från Hästaryd

Information till skolelever

Publicerades den av

Räddningstjänsten Västra Blekinge anser att det är viktigt att information gällande olika säkerhetsområden kommuniceras så tidigt som möjligt i barnens skolgång. Genom att börja träffa barnen redan i årskurs F, kan ett säkerhetstänk erhållas i tidig ålder. Det har även visat sig att barnen gärna förmedlar kunskapen vidare till övriga i familjen.   De delar vi behandlar i vår utbildning är: •                          Brandskydd •                          Säkerhet i och vid vatten •                          Hjärt- och lungräddning (HLR) •                          Trafiksäkerhet   För att få med samtliga skolelever, och med åren fördjupa kunskaperna, har vi valt att göra utbildningsinsatser årligen i årskurs F, årskurs 4 samt årskurs 7. Årskurs F Ett besök på brandstationen under cirka två timmar med filmvisning och samtal med barnen. Årskurs 4 Vi besöker barnen på skolan och under cirka en timme visar vi ett presentationsmaterial, har praktiska moment och diskussion. Årskurs 7 Utbildningen är en heldag och innehåller såväl teori och diskussioner, där vi bland annat pratar om anlagd brand, som praktiska samarbetsövningar ute på Räddningstjänstens övningsfält. Under samarbetsövningarna ska eleverna gemensamt lösa olika uppgifter. För att kunna lösa uppgifterna krävs det samarbete och att eleverna har tillit till varandra. Värdeord som ska finnas med under hela dagen är: Samarbete och Respekt.   Vi tackar för de fina teckningarna som Hästarydsskolan skickade och hälsar kommande klasser välkomna!
Dimma - 3090

Sommar och båtlivet är i full gång!

Publicerades den av

Solen skiner och havet ligger spegelblankt – men vädret kan ändra sig snabbt. Har du kontroll när mörkret lägger sig eller när dimman plötsligt är där? En bra grundregel, som alltid skall beaktas, är ”säker fart”. Det gäller att anpassa båtens fart efter de rådande omständigheterna, som mörker, dimma, hög sjö, trånga farvatten och tät trafik. Vid mörkernavigering är det mycket att tänka på, men framförallt se till att man syns! Som grund skall man ha fungerande lanternor. Är dessa inte tända vid gång i mörker kan det leda till dryga böter, eller i värsta fall en olycka! Vid dimma bör man markera sin position i sjökortet och därefter gäller det att börja finnavigera. I farled bör du hålla dig åt sidan för att minska risken att kollidera med andra båtar (tänk på att andra båtar inte syns i din plotter). För att inte kollidera gäller det också att kunna göra sig hörd, exempelvis med en gasdriven tuta. Det finns många ljudsignaler vid dimma som är bra att kunna. För mer tips om sjösäkerhet – läs på Sjöräddningssällskapets hemsida: http://www.sjoraddning.se/sjosakerhet/sjosakerhetsskolan/ Vi önskar er alla en trevlig båtsommar!  
Övning nerdyk

Vi besöker kommunens badplatser!

Publicerades den av

lördag (13/7) finns vi på plats vid Sternö badplats och på söndag (14/7) vid Långasjön, med start cirka 13.00. Vi stannar under eftermiddagen. Vi kommer då att dela ut material kring en säker sommar samt visa upp vår utrustning som vi använder vid vattentillbud. Det kommer att bli förevisning, kastas livboj, upptag av person ur vatten, hjärt- och lungräddning med mera.   Välkomna att diskutera vattensäkerhet med oss!     För mer information, tryck på länken nedan: http://raddning.com/2013/information-pa-badplatser/
Skorsten svartvit

Sotar du själv?

Publicerades den av

Vintern närmar sig sitt slut men ännu kan vi ha några kalla nätter framför oss där det kan vara skönt att elda i kamin och eldstad.

Enligt lag (3 kap 4§ lagen om skydd mot olyckor) finns det möjlighet att som fastighetsägare själv sota i den egna fastigheten. Det som behövs är ett tillstånd från kommunen och i Karlshamn, Sölvesborg och Olofström är det vi på Räddningstjänsten Västra Blekinge som beviljar dessa tillstånd. I dagsläget finns drygt 350 beviljade tillstånd i våra tre medlemskommuner och årligen tillkommer ett tiotal nya.

Vad krävs då för att få tillstånd att sota själv? Enligt lagen säger man att rengöringen skall ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Vad innebär det egentligen?

I ansökan om att få sota själv skall fastighetsägaren bland annat ange att:

• man är medveten om riskerna med soteld

• man har förutsättningar att genomföra sotningen (rengöringen)

• man följer de rengöringsintervall som finns och dokumenterar rengöringen.

Det är också viktigt att komma ihåg att det tillstånd som ges är personligt och endast gäller den fastighet som ansökan beviljas för. Om du flyttar till en annan fastighet behöver du alltså söka ett nytt tillstånd för den nya fastigheten.

Här på vår hemsida hittar du mer information om sotningsverksamhet och här finns även blanketter för att ansöka om att sota själv.

 
Robert Carlsson och Hans Häggtun

Vinterrutiner

Publicerades den av

Med årstiden och alla härliga minusgrader kommer vi igång med våra vinterrutiner. Pumpar måste dräneras för att inte frysa, kulventiler får en omgång glykol, broddar och isdubbar packas ner till ytlivräddning och extra varma handskar och mössor kompletterar våra larmställ. Det kan bli många timmar utomhus vid en räddningsinsats. På bilden ovan ser vi vår reservbil, 3210, som enligt den gamla modellen har en så kallad frontmatad pump. På nya släckbilar är pumpen inbakad i skåpet och är därför inte lika utsatt för kyla. Med på bilden, i full gång med glykolsprutan, är Robert Carlsson och Hans Häggtun.   Ute på olycksplatsen finns det mycket att tänka på, ännu mer vintertid. Ett exempel på detta är att slangar som är fyllda med vatten måste stå lite öppna för att få flöde så att det inte fryser.