Hävt eldningsförbud

Publicerades den av

Från kl 12:00 30 augusti har länsstyrelsen beslutat att häva rådande eldningsförbud. Räddningstjänsten avråder dock fortfarande från eldning om inte eldningen kan genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet, på grund utav att det fortfarande är väldigt torrt i de djupa marklagren. All eldning sker på eget ansvar.  

Ny räddningschef

Publicerades den av

I dag välkomnar vi Magnus Kärvhag som tillträder som räddningschef för Räddningstjänsten Västra Blekinge. Magnus kommer närmast från Räddningstjänsten Östra Blekinge där han arbetat som avdelningschef i fyra år.   Vi säger också tack till Melissa Millbourn som lämnar oss efter nio år, varav fyra år som räddningschef. Vi önskar Melissa lycka till i sin nya tjänst i Räddningstjänsten Hässleholm.    

Beslut om utökat eldningsförbud

Publicerades den av

Tisdagen den 24 juli 2018 tog Länsstyrelsen Blekinge beslut om att införa totalt eldningsförbud i Blekinge län. Förbudet innebär att alla former av eldning utomhus är förbjuden. Allt som innebär att en öppen låga brinner är förbjudet, det vill säga alla typer av grillning (inkl gasolgrill), grillning på ordningsställda grillplatser, storm-/campingkök och liknande som används utomhus tillåts ej. Utantag från beslutet är el-grillar då dessa inte avger någon öppen låga.   Förbudet omfattar även användning av pyroteknisk utrustning utomhus. Eldstäder inomhus och värmeanläggningar som är godkända omfattas ej av förbudet. Förbudet gäller tills ny information ges. Eventuella undantag från förbudet beslutas av Länsstyrelsen, mer information hittar du HÄR. Vi ber er respektera detta! Brott mot förbudet är straffbelagt och kan leda till böter eller om brottet anses grovt, fängelse.      

Frivilliga resurser

Publicerades den av

Räddningstjänsten Västra Blekinge uppskattar de förfrågningar som inkommer från spontanfrivilliga och frivilligorganisationer med tanke på det aktuella väderläget då risken för skogsbränder är extrem stor. Det är dock inte vi i räddningstjänsten som samordnar detta utan kommunerna i Blekinge Väst (Karlshamn, Sölvesborg och Olofström) har gett uppdraget för samordning av frivillig hjälp till FRG, Frivilliga Resursgruppen. Vänligen kontakta FRG för ytterligare information samt anmälan av ert intresse till frivillig hjälp.   Kontaktperson Blekinge: Caisalena Jannesson E-post: caisa.jannesson@blixtmail.se Telefon: 0704-42 52 65   Tack än en gång för visat intresse!  

Jämlikhet

Publicerades den av

Under 2017 startade ett upprop i USA som spreds över världen och i Sverige skakades flera branscher av den mängd vittnesmål som kom fram under metoo-rörelsen, så även räddningstjänsten i landet. Att räddningstjänsten har tillhört de traditionellt mansdominerade yrkena är ingen hemlighet för någon, och många räddningstjänster arbetar aktivt för att förändra detta och komma tillrätta med den kultur som växt fram under många år. I Räddningstjänsten Västra Blekinge togs ett beslut redan under planeringen inför verksamhetsåret 2017, alltså före metoo och uppropen, att arbeta aktivt för jämlikhet inom förbundet och utåt i kontakterna med de som finns i medlemskommunerna. Arbetet inkluderar såväl jämställdhet som mångkultur och är väldigt aktuellt i det samhälle vi lever och verkar i. 2017 har vikts åt att kartlägga den kunskap vi inom förbundet har, vad ser vi runt omkring oss, hur bemöter vi det? Vi har haft samtal kring attityder och tankar, väldigt produktiva samtal där många olika perspektiv har kunnat lyftas fram och vi har resonerat tillsammans. Tidigare under året fick vi möjlighet att gå på en föreläsning där vi fick höra Lukas Svärd berätta om sin resa och nu handlar vårt arbete framåt om hur vi kan förvalta den kunskap vi har. Hur kan vi ta vara på de olikheter som berikar vårt samhälle och hur ska vi gå vidare framåt? I ett första steg har vi, i de samtal som vi fört, tagit fram en gemensam värdegrund för Räddningstjänsten Västra Blekinge. Värdegrunden är baserad på tre värdeord som ska vägleda vårt arbete och våra relationer med andra människor såväl internt som externt. De tre värdeorden är Öppenhet, Respekt och Trygghet och för oss utgör de grunden för hur vi ska bemöta våra medmänniskor. Arbetet med jämlikhet är något som följer oss i verksamheten under 2018 och kommande år med, det är inte ett arbete som stannar upp i och med bokslut eller nyår, utan något vi och samhället runt omkring oss måste jobba med aktivt för att tillåta det att växa.  

Tack till arbetsgivare i våra kommuner!

Publicerades den av

Räddningstjänsten Västra Blekinge finns i Karlshamn, Sölvesborg, Olofström, Mjällby, Svängsta och Kyrkhult, men bara i Karlshamn har vi heltidsanställda brandmän. På övriga orter är det RiB-personal (Räddningstjänstpersonal i beredskap) eller brandvärn som rycker ut när larmet går. Vi vill tacka alla de företag och våra medlemskommuner som har anställda som även är RiB, utan er hade vi inte kunnat göra vårt jobb.
Som RiB har man brandmannayrket som en deltidstjänstgöring bredvid sitt ordinarie arbete, vilket innebär att man behöver lämna sitt vanliga jobb om larmet går. Detta är möjligt tack vare att huvudarbetsgivaren förstår hur viktigt det är att vi kan ha en organisation med RiB-anställd personal, att de förstår vikten och värdet av den insats som görs varje gång det kommer ut personal till en olycksplats eller brand. Det är avgörande för att räddningstjänsten ska fungera, och det är ovärderligt för den drabbade att räddningstjänstens personal kan komma till platsen snabbt och ge den hjälp och trygghet som är så viktig när resten av världen skakar.
Tack ni arbetsgivare som hjälper oss att hjälpa!

Gratulationer

Publicerades den av

Vi vill uppmärksamma följande medarbetare som under november och december genomfört utbildningar för vidare utveckling i sina tjänster; David Bujukliev, Olofström, som genomfört kursen Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A Roger Olsson, Olofström, som genomfört kursen Räddningsledare A Mårten Persson, Mjällby, som genomfört kursen Räddningsledare A Niklas Persson, Mjällby, som genomfört kursen Räddningsinsats   Bra jobbat alla!   Vi vill även uppmärksamma Per-Ola Nilsson och Magnus Hedlund som i år har jobbat inom förbundet i 25 år. Stort tack för er insats!