Eldningsförbud

För närvarande råder eldningsförbud i Blekinge län!  Förbudet gäller tills ny information ges. Mer information hittar ni på Länsstyrelsens hemsida eller vår Facebook sida.

Vill du hjälpa till?

Publicerades den av

Vill du vara en del av samhällets krishantering? Gillar du nya utmaningar?   Vi söker dig som vill tjänstgöra i Blekinges nya gemensamma räddningsvärn och på så sätt bidra till vår ökade förmåga vid större händelser och ett tryggare samhälle. Räddningsvärnet ska i första hand kunna hjälpa räddningstjänsten vid skogsbränder. Det innebär att hantera materiel som motorsprutor, slangar, strålrör och diverse handredskap för att kunna lösa uttalade uppgifter vid en skogsbrand.   Räddningsvärnspersonalen kan vara bosatt i hela länet med en inställelsetid om två timmar till brandstationerna i Karlskrona, Ronneby eller Karlshamn. I räddningsvärnet har du ingen formell anställning och heller ingen lön. Däremot ersätts du för arbetad tid när du kallas ut med tjänsteplikt vid t.ex. övningar, utbildning och insats.   Ansök och se mer information här! Annons skogsbrandvärnspersonal Blekinge Utbildning skogsbrandvärnspersonal Vanliga frågor om skogsbrandsvärn Bildkälla: MSB utbildningsmaterial

Minska smittspridning

Publicerades den av

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller att minska smittspridningen av Coronaviruset i samhället samt att försöka skydda vår egen samhällsviktiga verksamhet har vi beslutat om en rad åtgärder. Följande gäller från idag den 17 mars och tillsvidare:
• Vi kommer att vara selektiva vad gäller möten och inte delta eller bjuda in till sådana om det inte anses vara nödvändigt just nu.
• Utbildningar för skolor och övrig säljutbildning kommer inte att genomföras.
• Vi kommer inte att ta emot några studiebesök och vi vädjar till allmänheten att inte göra spontana besök på våra brandstationer. Har ni frågor är ni istället välkomna att ringa oss på 0454-30 51 00 eller maila till vastra.blekinge@raddning.com.
 
Utöver detta har vi även beslutat om ett antal interna åtgärder och riktlinjer för vår personal. Allt för att försöka förebygga smittspridning och kunna minska konsekvenserna om vi ändå drabbas. Nu ligger allt fokus på att se till att den utryckande verksamheten fungerar så normalt som möjligt.
 
För mer information om viruset och läget i regionen och Sverige hänvisar vi till våra olika expertmyndigheter t.ex. Folkhälsomyndigheten.
 
Tack för er förståelse! Ta hand om er så hoppas vi att vi snart ska kunna mötas som vanligt igen!
//Kenneth Jensen, förbundschef och Magnus Kärvhag, räddningschef

Höga flöden

Publicerades den av

Det råder nu klass 2-varning för mycket höga flöden för nedre delen av Mörrumsån. Flödet är högt även i Mieån, men har ännu inte nått upp i varningsnivå. Den stora mängden nederbörd under hösten och vintern har lett till mycket höga flöden i vattendrag på sina håll i Blekinge. SMHI varnar nu för att flödena förväntas stiga vid ytterligare nederbörd. Läs mer på länken till Karlshamns kommun.

Statistik insatser år 2019

Publicerades den av

Insatsstatistiken för år 2019 är nu preliminärt klar. Räddningstjänsten har totalt larmats till 868 händelser under 2019, vilket är en minskning med 11% från föregående år. Huvuddelen av händelsetyperna har minskat i antal jämfört med föregående år. Trenden över en längre period är fortsatt tydlig. Det totala antalet händelser som räddningstjänsten larmats till de senaste tio åren har ökat. Från år 2010 har antalet larm ökat med ca. 30% med ett medelvärde på 813 händelser årligen. En mer normalvarm sommar medförde en minskning av antalet terrängbränder jämfört med rekordåret 2018. Även omfattningen av terrängbränderna blev mindre jämfört med året innan. En stor del av insatserna vi larmas till är trafikolyckor, särskilt kopplat till väg E22 på grund av höga hastigheter och den stora trafikvolymen. Över en längre period fortsätter antalet trafikolyckor att öka i statistiken. Sedan år 2010 har trafikolyckorna ökat med 50% med ett medelvärde på 135 händelser årligen. En ökning av antalet trafikolyckor med vilda djur som orsak, kan konstateras under år 2019. Antalet har fördubblats om jämförelsen görs med nivåer åren 2014-2017 där 6-8 olyckor med vilda djur inträffade. Ökningen började år 2018 med 13 olyckor och under år 2019 kan 15 olyckor med vilda djur räknas in i statistiken. Älg, rådjur och vildsvin är orsaken till olyckorna där fördelningen mellan de olika djuren är jämn med fem olyckor per djurart. Vår statistik överensstämmer inte med statistik från Nationella Viltolycksrådet som har noterat en nedgång av viltolyckorna i Blekinge. Förklaringen till differensen är svår att bedöma, men kanske att räddningstjänsten larmas på fler allvarliga olyckor med djur. Tyvärr har tre dödsbränder inträffat under året. Två av dessa inträffade i villor och den tredje personen omkom efter en brand i en husvagn. Tre inträffade bränder med dödlig utgång under samma år är mycket ovanligt. Efter varje dödsbrand rapporteras omständigheterna till MSB, som har särskilt fokus på sammanställning av dödsbränder. Numera finns mycket fakta kring omständigheterna vilket kan möjliggöra förebyggande åtgärder. Samhällsproblemet med dödsbränder kräver dock samverkan mellan många olika myndigheter och organisationer. Preliminära siffror för hela landet visar att 85 personer omkom i bränder 2019. 2018 var det 73 stycken. I tabellen nedan kan du se hur larmen fördelas.   Årets händelser
  2019 2018 2017 2016
Brand i byggnad 86 89 60 79
Brand i skog och mark 44 85 27  
Annan brand 59 90 87 135
Trafikolycka 164 172 145 140
Annan räddning 85 76 89 70
Automatlarm, ej brand 240 234 235 277
Övrigt 190 231 200 205
Totalt 868 977 843 906
   

Hedersgåvor

Publicerades den av

I samband med årets sista direktionsmöte uppmärksammades Gunnar Nilsson, Mjällby och Bert-Ola Henriksson, Mjällby som har uppnått 25 år i tjänst. Förbundets ordförande Kenneth Hake och förbundschef Kenneth Jensen överräckte en guldklocka samt blombukett till de båda. Tidigare har även Roger Gustafsson, Svängsta uppvaktats för samma tjänstetid. Stort tack för era insatser under lång tid!  

Varning för “Sotarbluff”!

Publicerades den av

Vi vill passa på att varna att det finns företag som ringer runt och försöker få privatpersoner att anlita dem för att rengöra sina imkanaler. "De är aggressiva i sin framtoning".  

"Vi är på er gata"

"Vi är i närområdet"

"Nu kan vi komma hem till dig också och erbjuda sotning av imkanaler och spisfläkt"

"Vi erbjuder sotning mot rotavdrag"

"Kan vi bestämma en dag att komma hem till dig"

 

Tidigare har några personer i Sölvesborg blivit utsatta för detta "oseriösa" erbjudande. Även i grannkommunerna har några blivit lurade. Det aktuella företaget riktar gärna in sig på främst äldre personer.

Vi passar på att varna, så att inte fler blir utsatta. Det kan antas att företaget inte utför seriösa tjänster. Vill man ha hjälp med sotning tar man kontakt med skorstensfejarmästaren i sin kommun.

Störningar i telefonin

Publicerades den av

Den 24/4 byter vi på Räddningstjänsten Västra Blekinge telefonväxel. I samband med detta kan vissa störningar upplevas med telefonin, vi ber Er var förstående och försöka ringa igen om problem uppstår. Vid livsfara, ring 112.