Rådigt ingripande

Publicerades den av

Martin Grahn jobbar som bovärd för Sölvesborgshem i ett bostadsområde i Mjällby. När Martin skulle lämna området för ett ärende uppmärksammade han att det kom svart rök ur en ventilationshuv. Direkt kom tankarna på att det brann i en lägenhet och han begav sig mot byggnaden. Branden upptäcktes i köket varför Martin larmade SOS Alarm via 112. Under tiden SOS var i telefonen öppnade Martin dörren och såg två hundar sitta i vardagsrumssoffan. Han kallade till sig hundarna och försökte därefter gå in i lägenheten för ett försök att släcka branden. Branden var alltför stor och ett släckförsök var inte möjligt. Martin stängde då dörren och inväntade räddningstjänsten. Martins goda kännedom om byggnadens konstruktion var också nyttig i räddningsarbetet.   Tack vara Martins agerande med en snabb larmning och att stänga dörren till lägenheten kunde brandens omfattning begränsas. När branden inte fick syre avtog intensiteten och brandspridningsrisken dämpades avsevärt. Vi från räddningstjänsten vill framföra ett tack till Martin för ett jobb väl utfört och uppvaktade med en liten present i form av en handbrandsläckare.

Hedersgåva

Publicerades den av

På årets sista direktionsmöte uppmärksammades Tero Ahonen, Olofström, som har uppnått 25 år i tjänst. Förbundets ordförande Kenneth Hake och förbundschef Kenneth Jensen överräckte en guldklocka samt blombukett till Tero.

Avtackning direktionen

Publicerades den av

På årets sista direktionsmöte, den 5 december, avtackades de ledamöter som nu slutar i vår direktion. Ordförande Kenneth Hake och förbundschef Kenneth Jensen överräckte en varsin brandsläckare till direktionsledamöterna samt ersättarna Cecilia Holmberg, Roland Ohlsson, Jan-Erik Pilthammar, Mats Svensson, Roger Toljamo, Eva-Lena Ulvsfält samt Ewonne Månsson. Även Marco Paulsson och Christel Friskopp avgår men närvarade ej på mötet.    

Hävt eldningsförbud

Publicerades den av

Från kl 12:00 30 augusti har länsstyrelsen beslutat att häva rådande eldningsförbud. Räddningstjänsten avråder dock fortfarande från eldning om inte eldningen kan genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet, på grund utav att det fortfarande är väldigt torrt i de djupa marklagren. All eldning sker på eget ansvar.  

Ny räddningschef

Publicerades den av

I dag välkomnar vi Magnus Kärvhag som tillträder som räddningschef för Räddningstjänsten Västra Blekinge. Magnus kommer närmast från Räddningstjänsten Östra Blekinge där han arbetat som avdelningschef i fyra år.   Vi säger också tack till Melissa Millbourn som lämnar oss efter nio år, varav fyra år som räddningschef. Vi önskar Melissa lycka till i sin nya tjänst i Räddningstjänsten Hässleholm.    

Beslut om utökat eldningsförbud

Publicerades den av

Tisdagen den 24 juli 2018 tog Länsstyrelsen Blekinge beslut om att införa totalt eldningsförbud i Blekinge län. Förbudet innebär att alla former av eldning utomhus är förbjuden. Allt som innebär att en öppen låga brinner är förbjudet, det vill säga alla typer av grillning (inkl gasolgrill), grillning på ordningsställda grillplatser, storm-/campingkök och liknande som används utomhus tillåts ej. Utantag från beslutet är el-grillar då dessa inte avger någon öppen låga.   Förbudet omfattar även användning av pyroteknisk utrustning utomhus. Eldstäder inomhus och värmeanläggningar som är godkända omfattas ej av förbudet. Förbudet gäller tills ny information ges. Eventuella undantag från förbudet beslutas av Länsstyrelsen, mer information hittar du HÄR. Vi ber er respektera detta! Brott mot förbudet är straffbelagt och kan leda till böter eller om brottet anses grovt, fängelse.      

Frivilliga resurser

Publicerades den av

Räddningstjänsten Västra Blekinge uppskattar de förfrågningar som inkommer från spontanfrivilliga och frivilligorganisationer med tanke på det aktuella väderläget då risken för skogsbränder är extrem stor. Det är dock inte vi i räddningstjänsten som samordnar detta utan kommunerna i Blekinge Väst (Karlshamn, Sölvesborg och Olofström) har gett uppdraget för samordning av frivillig hjälp till FRG, Frivilliga Resursgruppen. Vänligen kontakta FRG för ytterligare information samt anmälan av ert intresse till frivillig hjälp.   Kontaktperson Blekinge: Caisalena Jannesson E-post: caisa.jannesson@blixtmail.se Telefon: 0704-42 52 65   Tack än en gång för visat intresse!