Licentiatexamnen

Publicerades den av

Vi har fått vår första akademiska examen på forskarnivå i och med att Emelie Lantz försvarade sin avhandling ”Non-career firefighters in rural areas – Exploring aspects contributing to retention” i november. Emelie är nu teknisk licentiat, som kan sägas vara halva vägen till en doktorsexamen. Emelie är den första av de antagna i Brandforsk forkarskola som lägger fram en avhandling. Vi säger stort grattis till examen och önskar lycka till på vägen mot doktorsavhandlingen! Emelie kommer att uppvaktas på direktionens sista möte för året den 7 december. Emelie beskriver att det är att angeläget att få mer kunskap om brandmännens erfarenheter för att kunna förstå vad som bidrar till en hållbar personalförsörjning. Deltidsbrandmän och andra typer av brandmän delar liknande utmaningar, exempelvis balansen mellan huvudanställningen, jobbet som brandman och familjelivet. Vidare påverkar arbetsmiljön brandmännens upplevelser av jobbet och har en inverkan på motivation och engagemang. Oanpassade lokaler, gammal utrustning och en arbetskultur utan feedback och stöd kan sänka engagemanget. Resultaten från avhandlingen visar att olika anställningsformer av brandmän även delar liknande orsaker till att fortsätta engagera sig. De inkluderade studierna visar att god sammanhållning i gruppen är viktigt för fortsatt engagemang, oavsett om brandmannen är frivillig- eller deltidsbrandman. En annan viktig faktor som bidrar till engagemang är känslan av personlig utveckling. Med andra ord, en utökad självkännedom och nya perspektiv på livet. På bilden nedan syns opponenten Jarle Love Sorensen (Associate Professor Norge) till höger och examinatorn Enrico Ronchi (Universitetslektor LTH) till vänster.   Avhandlingen finns att ladda ner via den här länken https://lucris.lub.lu.se/ws/portalfiles/portal/127261426/Non_career_firefighters_in_rural_areas.pdf

Räddningsbåt 3090 har äntligen ett namn!

Publicerades den av

För 15 år sen togs vår trotjänare i tjänst, men har sedan dess endast varit känd som sitt anropsnummer, ”Räddningsbåt 266–3090”. Vi utlyste därför en tävling under våren där allmänheten fick möjlighet att bidra med namnförslag samt motivering till varför just deras förslagskulle väljas. Tävlingen resulterade i 56st potentiella namn, vilket vi självklart tyckte var riktigt roligt! Därefter påbörjades arbetet med att välja vilket namn som skulle få pryda vår kära båta, ett arbete som visade sig vara tidskrävande då vi fått in så många bra förslag. Efter många funderingar, långa diskussioner, och stor beslutsångest hade vi till slut ett resultat. Nu var det dags att kontakta vinnaren och planera namngivningen! Namngivningsceremonin hölls under Karlshamns Boat Show framför en nyfiken publikskara. Räddningschefen höll tal, en champagneflaska krossades (i en påse), och rätt som det var hade båten ett namn, ett namn som efter 15 år är välförtjänt! Men vilket namn blev det då? Zelda Det vinnande bidraget lämnades in av Louise Johansson med följande bifogad motivering: ”Innehåller eld i namnet, dessutom är Zelda ett kvinnonamn som kommer från jiddisch och betyder "tur" eller "kvinnlig krigare".  Det kan också vara en variant av det germanska Griselda, vilket härstammar från orden gris "grå" och hild "strid". Zelda är även namnet på prinsessan i en av Nintendos mest kända spelserier, The Legend of Zelda.” Vi säger grattis Louise, men även ett stort tack till alla ni som bidrog med namnförslag! Zelda står nu redo att rycka ut när tjänsten kallar!

Vi söker en utbildningssamordnare

Publicerades den av

Som utbildningssamordnare ingår du i enheten förebyggande som har myndighetsutövning, extern utbildning och kommunikation som ansvarsområden. Vi är en flexibel och öppen organisation där du kommer att få stora möjligheter att själv kunna påverka dina arbetsuppgifter och din arbetssituation. Du har ett övergripande ansvar att leda, planera, utveckla och följa upp förbundets externa utbildningsverksamhet. En stor del av din arbetstid kommer att bestå av utbildning hos externa aktörer i exempelvis kurser som heta arbeten och allmän brandkunskap. I din roll ingår det att stärka samarbetet med medlemskommunerna, där du kommer att ingå i olika samverkansgrupper och representerar räddningstjänsten. Lika viktigt är det att samverka och skapa nya relationer med andra externa aktörer som verkar inom vårt geografiska område. Du har också ett övergripande ansvar för räddningstjänstens kommunikation ut mot medborgaren, vilket innebär att du ansvarar för kommunikationsplanen, deltar i kommunikationsinsatser på festivaler och andra arrangemang samt administrerar hemsidan och gör inlägg på sociala medier. I övrigt ligger det i din roll som utbildningssamordnare att omvärldsbevaka och nätverka med brandskyddsföreningen och andra räddningstjänster i Sverige. Förutsatt att du har tillräcklig formell kompetens ser vi gärna att du kan ingå i någon form av operativ beredskap. Läs mer om tjänsten samt lämna din ansökan här.      

Uteblivet VMA-prov, orsak fastställd

Publicerades den av

Igår, som var den första helgfria måndagen i juni, skulle systemet viktigt meddelande till allmänheten, VMA, ha testats i västra Blekinge. På grund av tekniska problem uteblev testet. Felsökning har genomförts tillsammans med systemleverantören för att säkerställa att varningssystemet ska fungera igen. Felsökningen gav att orsaken till det uteblivna testet sannolikt berodde på ett mjukvaruproblem i kommunikationsutrustningen mellan varningsutrustningen och ljudgivarna. Mjukvaruproblemet är nu åtgärdat och ett tyst test är genomfört mot en ljudgivare.   Det är viktigt att klarlägga att i händelse av behov att varna allmänheten, vid en olycka, är det SOS Alarm som utlöser varningssystemet. Vi har konstaterat att SOS Alarm har kunnat utlösa varningssystemet oavsett mjukvaruproblemet i varningsutrustningen. Under hela avbrottet har det också funnits andra sätt att varna allmänheten t.ex. via SMS, som har kunnat skickas ut efter beslut av räddningsledare.

Uteblivet VMA-prov

Publicerades den av

Idag, som är den första helgfria måndagen i juni, skulle systemet viktigt meddelande till allmänheten, VMA, ha testats i västra Blekinge. På grund av tekniska problem uteblev testet. Felsökning pågår tillsammans med systemleverantören för att säkerställa att varningssystemet ska fungera igen. Även om felet åtgärdas under dagen kommer inget nytt test att genomföras annat än simuleras internt. Det finns även andra sätt att varna allmänheten t.ex. via SMS, som kan skickas ut efter beslut av räddningsledare.   Det som har hänt är givetvis tråkigt och allvarligt, men vi ser vikten av att systemet testas med jämna mellanrum, även om det kan uppfattas som störande. Vi kommer att genomföra en utredning om vad som hänt för att minimera risken att det händer igen.

Tävling: Namngivning av Räddningsbåt

Publicerades den av

För ca 15 år sedan togs Räddningsbåten i Karlshamn i tjänst, känd som ”Båt 266-3090”. Tanken var att anordna en namngivningsceremoni, men detta rann av någon anledning ut i sanden och ännu idag är båten endast känd som sitt anropsnummer.
 
Nyligen har Båt 266-3090 genomgått en större renovering som innebär att båtens livstid förlängs, och vi tycker därmed att det är dags att båten faktiskt får ett namn till slut. Detta vill vi gärna har Er hjälp med!
 
Vi utlyser därför en tävling där Ni har möjlighet att bidra med förslag på namn som vi kan ge till Båt 266-3090. Fram till den 30 april kan ni skicka in era förslag och sedan väljer vi det namn som vi anser passar vår båts personlighet bäst. Namngivningen sker sedan i Maj månad. Utöver äran så belönas det vinnande bidraget med ett pris!
 
Skicka era förslag tillsammans med kontaktuppgifter till vastra.blekinge@raddning.com och märk mailet med ”Namn Räddningsbåt”.

Förnedrande, kränkande, och på andra sätt opassande namn undanbedes. I det fall då det vinnande bidraget har föreslagits av mer än en person går priset till den som var först med att skicka in förslaget.

Vi söker en enhetschef till deltidsverksamheten

Publicerades den av

Räddningstjänsten Västra Blekinge är ett kommunalförbund som bedriver räddningstjänst. Kommunalförbundet består av medlemskommunerna Karlshamn, Sölvesborg och Olofström, som tillsammans har ca. 60 000 invånare. Räddningstjänsten Västra Blekinge har en heltidskår, fem deltidskårer, ett räddningsvärn och ett skogsbrandvärn med ca. 190 medarbetare.   Vi jobbar utifrån en värdegrund som ska genomsyra allt vårt arbete. Värdegrunden talar om hur vi bemöter varandra och vägleder oss i vårt dagliga arbete. För oss är det en självklarhet att du förstår och delar våra värdeord Öppenhet, Respekt och Trygghet.   Som enhetschef kommer du att ansvara för enheten Operativ RiB med ansvarsområdet att övergripande leda deltidsverksamheten i kommunalförbundet. Därutöver tillkommer arbetsuppgifter som utformas efter din kompetens. Vi är en flexibel och öppen organisation där du kommer att få stora möjligheter att själv kunna påverka dina arbetsuppgifter och din arbetssituation.   Arbetsuppgifter: Du har ett övergripande ansvar att leda, planera, utveckla och följa upp förbundets deltidsverksamhet. Du säkerställer att det finns en enhetlig och effektiv operativ deltidsverksamhet avseende personal-, budget- och verksamhetsfrågor. Du ansvarar för att medarbetarna har rätt insatsförmåga i förhållande till våra operativa mål. För närvarande har vi 112 medarbetare anställda på RIB-avtalet och 9 medarbetare uttagna med tjänsteplikt i vårt räddningsvärn. I din roll är det viktigt att stärka vårt samarbete med både medlemskommunerna och andra aktörer avseende bemanningsproblematiken och att åstadkomma skydd mot olyckor i vårt samhälle.   Förutsatt att du har tillräcklig formell kompetens ser vi gärna att du kan ingå i någon form av operativ beredskap.   Kvalifikationer:                   Vi söker dig som är brandman med godkänd SMO-utbildning/brandman heltid alternativt brandman deltid/räddningsinsats/Grib. Meriterande är räddningsledare A eller likvärdig kompetens och flerårig erfarenhet inom kommunal räddningstjänst. Ledarerfarenhet ser vi också som meriterande. B-körkort är ett krav.                                            Som person är du trygg i dig själv och har god självinsikt. Du är drivande, ansvarstagande, kreativ, utåtriktad och självständig i ditt arbete. Du har förmågan att se helheter men även en känsla för detaljer. Ditt ledarskap kännetecknas av samarbetsförmåga, ödmjukhet, lyhördhet, tydlighet och en god förmåga att kommunicera. Du kan anpassa ditt arbete efter rådande omständigheter och kan använda befintliga resurser på bästa sätt. Du måste kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.   Innan en anställning kan bli aktuell måste du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret samt genomföra hälsoundersökning med ett godkänt resultat. Vid behov kan personlighetstest genomföras. Vår strävan är att du ska krigsplaceras inom vår organisation.   Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla samhällets invånare och värnar därför om en jämn könsfördelning och mångfald i vår organisation.   Placering:                            Brandstationen Karlshamn   Anställningsform:                       Tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas under sex månader.   Lön:                                     Individuell lönesättning tillämpas. Ange löneanspråk i ansökan.   Tillträdesdag:                       Enligt överenskommelse.   Upplysningar: Magnus Kärvhag, Räddningschef, tfn: 0454-30 51 03 Sandra Bohlin, HR-chef, tfn: 0454-30 51 24 Robert Carlsson, facklig företrädare Vision, tfn: 0454-30 51 00 Erik Gustafsson, facklig företrädare Kommunal, tfn: 0454-30 51 00 Christian Thernström, facklig företrädare BRF, tfn: 0454-30 51 00   Vill du veta mer om räddningstjänsten besök gärna vår hemsida www.raddning.com. För upplysningar om kommunerna hänvisar vi till hemsidorna www.karlshamn.se, www.olofstrom.se och www.solvesborg.se   Ansökan med personligt brev, meritsammanställning (CV) samt betygskopior skall vara Räddningstjänsten Västra Blekinge tillhanda senast 2022-01-17. Vi tillämpar löpande rekrytering under ansökningsperioden.  Ansök här!   Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.   Välkommen med din ansökan!

Preliminär statistik för år 2020

Publicerades den av

Insatsstatistiken för år 2020 är nu preliminärt klar. Räddningstjänsten har totalt larmats till 888 händelser under 2020, vilket är en ökning med 2% från föregående år. Trenden över en längre period är fortsatt tydlig. Det totala antalet händelser som räddningstjänsten larmats till de senaste tio åren har ökat. Från år 2011 har antalet larm ökat med över 30% med ett medelvärde på 835 händelser årligen. Vissa av händelsetyperna har minskat i antal jämfört med föregående år dock inte kategorin annan räddning. I den kategorin återfinns vattenskador och suicidärenden. Dessa två kategorier har ökat där framförallt vattenskadorna kan härledas till två skyfall under sommaren i Karlshamns kommun. En stor del av insatserna vi larmas till är trafikolyckor, särskilt kopplat till väg E22 på grund av höga hastigheter och den stora trafikvolymen. Över en längre period har trafikolyckorna ökat i antal, men de senaste två åren har trenden brutits med ett minskat antal. En trafikolycka sticker ut under året och det är gasoltankbilen som välte på oljehamnsvägen i juni. En långdragen insats drogs igång som innebar samverkan med ca. 15 organisationer innan insatsen kunde avslutas och vägen öppnas igen. Tyvärr är detta inte den första olyckan med tungt fordon på vägsträckan där flera olyckor har inträffat tidigare. En mer normalvarm sommar medförde en minskning av antalet terrängbränder som ligger på en medelnivå utifrån de senaste tio åren. Även omfattningen av terrängbränderna blev mindre jämfört med de torra somrarna. Satsningarna på att öka förmågan vid terrängbränder har fortsatt med utbildning och inköp av materiel liksom att inrätta en helt ny organisation med ett skogsbrandsvärn. Med 50 sökande i länet till 12 platser i skogsbrandsvärnet kunde vi känna oss lite tryggare med personalförsörjningen vid terrängbränder. Särskilt viktigt var detta under rådande omständigheter med coronapandemin och risken för att få många sjuka. I tabellen nedan kan du se hur larmen fördelas. Årets händelser
  2020 2019 2018 2017
Brand i byggnad 75 86 89 60
Brand i skog och mark 37 44 85 27
Annan brand 70 59 90 87
Trafikolycka 139 164 172 145
Annan räddning 113 85 76 89
Automatlarm, ej brand 244 240 234 235
Övrigt 210 190 231 200
Totalt 888 868 977 843