RVB Olyckstält

Vi flaggar på halv stång

Publicerades den av

För tredje gången på kort tid har en kollega inom räddningstjänsten mist livet under en insats. Våra tankar går till brandmannen från Räddningstjänsten Mitt Bohuslän som igår blev påkörd av en bilist under ett räddningsarbete vid en trafikolycka. Vi flaggar idag på halv stång på våra samtliga stationer för att hedra vår kollega med familj och övriga kollegor inom räddningstjänstförbundet. Vi vill uppmana alla att respektera de avspärrningar som finns vid en trafikolycka. Bakom dem har vi vår arbetsplats.
DSC_0713

Förrädiska isar

Publicerades den av

Nu när kylan har slagit till ordentligt så är det många som lockas av att ge sig ut på våra isar. Tänk då på att aldrig ge dig iväg ensam, det är den bästa livförsäkringen. Men oavsett om du är ensam eller i sällskap på isen bör du ha med dig följande utrustning: •Isdubbar •Ispik eller isbill •Räddningslina •Flythjälp •Mobiltelefon
Läs mer på dinsakerhet.se
Bild från www.msb.se

Brandskydd i provisoriska flyktingboenden

Publicerades den av

Antalet asylsökande och ensamkommande flyktingbarn ökar just nu kraftigt i Sverige. Ett stort engagemang finns i samhället om att hjälpa till på olika vis, så även med boende. Det är viktigt att poängtera att alla som bor och vistas i västra Blekinge har rätt till ett fullgott brandskydd. Denna information vänder sig till dig som öppnar ett boende för nyanlända eller arrangerar tillfälligt boende för utsatta människor.

Om du öppnar ett boende är det ditt ansvar att ordna ett fullgott brandskydd. Brandskyddet är alltid den enskildes ansvar. Om du upplåter lokaler som är avsedda för annat än övernattning är det inte säkert att brandskyddet uppnår en acceptabel nivå. Viktiga faktorer för hur ett betryggande brandskydd ska vara utfört är bland annat om personerna som vistas i lokalerna förväntas vara vakna eller kan vara sovande, om de kan förväntas ha god lokalkännedom samt om de har möjlighet att sätta sig själva i säkerhet. Även om det handlar om en tillfällig användning av en lokal som boende så behövs ett betryggande brandskydd. Det får inte innebära fara för liv om det skulle börja brinna. Man kan ha i åtanke att statistiken om dödsbränder visar just att människor omkommer i den miljö där man bor. Om brandskyddet inte är tillräckligt kan det leda till en katastrof. De mest grundläggande brandskyddskraven på ett boende är:
 1. Tidig upptäckt och varning för brand.
 2. Möjlighet till en säker utrymning.
 3. Möjlighet och förmåga att kunna ingripa mot brand.
En ändring av lokal till boende/övernattning kan kräva bygglov eller bygganmälan. Detta gör du hos Samhällsbyggnadsförvaltningen i din kommun. Regler för hur olika typer av boende ska vara utformat återfinns i Boverkets byggregler, BFS 2014:3 - BBR 22. Notera att det kan finnas lokaler där det finns ett bygglov för boende, men det behöver inte betyda att alla typer av boende är lämpligt. Samhället ställer olika krav beroende på om de boende kan förväntas ha god lokalkännedom, själva kan sätta sig i säkerhet med mera. Räddningstjänsten Västra Blekinge prioriterar en utökad rådgivning och vägledning till medlemskommunerna avseende frågor som rör iordningsställande av provisoriska boendeplatser. Räddningstjänsten ska inte gå runt den lagstiftning som finns gällande brandsäkerhet för boende, vakna eller sovande. Svensk lagstiftning syftar till att alla, ur ett brandskyddsperspektiv, ska ha ett likvärdigt skydd. Räddningstjänstens fokus ligger på att hålla en bra dialog med myndigheter, företagare och ideella krafter samtidigt som vi ser till att alla som bor eller vistas i våra medlemskommuner har ett fullgott brandskydd.

Definitioner:

Tillfällig övernattning - Övernattning vid enstaka tillfällen där man ofta använder lokaler som till vardags är avsedda för annan typ av verksamhet än övernattning, vilket innebär andra förutsättningar för brandskyddet. Exempel på lokaler som ofta nyttjas för tillfällig övernattning är skolor, gymnastiksalar och liknande. Med tillfällig övernattning menas enstaka nätter (upp till 7 dagar/nätter) vid enstaka tillfällen (något/några tillfällen per år). Anläggningarna är dimensionerade för daglig verksamhet som inte innefattar att personer övernattar. Byggnader som till exempel hotell, är avsedda för tillfällig boende, och har därför högre krav på brandskyddet. Man måste därför anpassa brandskyddet vid tillfälliga övernattningar för att höja brandskyddet temporärt.   Tillfälligt boende – Verksamhet som omfattar utrymmen med permanent boende där det vistas personer som inte kan förväntas ha god lokalkännedom, som har förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet och som inte kan förväntas vara vakna. Exempel på tillfälligt boende är hotell och vandrarhem.   Information om brandskydd i akuta korttidsboenden för flyktingar, MSB Frågor & svar med anledning av flyktingsituationen, Boverket  
Livboj mindre

Håll uppsikt över badande barn

Publicerades den av

Varma sommardagar är det härligt att svalka sig i vattnet, oavsett om det är hav, sjö eller kanske en pool hemma på den egna tomten. Tyvärr sker fortfarande över 100 drunkningar per år och de vanligaste orsakerna är påverkan av alkohol och att man överskattar sin egen simförmåga. Drunkning är också den vanligaste dödsorsaken i kategorin oavsiktliga skador bland barn mellan ett och sex år. Vi vill därför gärna påminna om bra saker att tänka på inför sommarens bad:
 1. Ha alltid uppsikt över barn när de är på, i eller nära vatten. Detta kan inte sägas nog många gånger: Lämna inte barn själva nära vatten! De flesta drunkningar sker då barn lämnats obevakade, om så bara för ett ögonblick. Även då du finns "fysiskt" på plats är det viktigt att också ha uppmärksamheten riktad mot barnen.
 2. Lär dina barn några enkla badvettsregler:
  1. Simma aldrig ensam
  2. Dyk aldrig i okända vatten
  3. Ta reda på hur du kan få hjälp om olyckan är framme. Finns det hjälputrustning på stranden? Var finns närmaste telefon?
Tryck på bilden för att ladda ner vårt informationsblad om säker sommar:  

Behöver du rädda någon som råkat illa ut i vattnet?

Källa: Dinsakerhet.se - här kan du läsa mer och få fler detaljerade tips.
Solsken

Soliga tider

Publicerades den av

Vi kan just nu njuta av varma och soliga sommardagar i Blekinge. Det är förstås så de flesta av oss vill ha det på sommaren men det är också viktigt att vi tänker på att skydda oss mot solen och värmen med t ex solskyddsfaktor och vatten. Detta gäller framförallt barn och äldre som kan påverkas särskilt negativt.

Vad skall jag tänka på?

 • Se till att du får i dig tillräckligt med vätska. Tillför ev. mer salt och/eller använd vätskeersättning som håller rätt saltbalans.
 • Svalka dig. Försök hålla sovrummet svalt och sätt upp solskydd.
 • Använd solskyddskräm när du vistas i solen.
Ovanstående är hämtat från Din Säkerhet.se där du kan läsa fler tips vid värmeböljor.
IMG_2534 lite till red

Sweden Rock Festival

Publicerades den av

Nu är årets rockfestival i full gång! Liksom tidigare år har vi beredskap med en mindre styrka på plats under i stort sett hela festivalen. Vi samverkar med Sweden Rocks egna säkerhetsorganisation såväl som med polis och ambulans på plats och veckan inleddes i vanlig ordning med en säkerhetsgenomgång och rundvandring på området.

I år består styrkan av ett befäl och en brandman som går i två skift; ett eftermiddags/kvällspass och ett kvälls/nattpass. Under sina pass kommer styrkan att rondera på festival- och campingområdet för att bland annat kontrollera gasol- och elverkshantering. Under de första två dagarna har styrkan också varit behjälplig vid mindre sjukvårdsinsatser på plats.

Hittills har festivalen (som vanligt) varit lugn och trevlig med strålande solsken och glada besökare. Vi ser fram emot fortsatt fina dagar på festivalen - kom gärna fram och prata med oss!

För fler bilder från festivalen - följ oss på Facebook! Rock on!

Engångsgrill

Grilla

Publicerades den av

Varje år skadar sig ca 500 personer i samband med grillning. Tre fjärdedelar av de skadade är män & de flesta är yngre än 20 år gamla. Nästan en tredjedel är små barn, tre år & yngre! Här kommer ett par tips på hur du kan göra din grillsäsong säkrare:
 • Använd eltändare
 • Använd aldrig bensin, etanol, metanol eller t-sprit när du ska tända grillen
 • Ha uppsikt på små barn så att de inte springer in i grillen
 • Tänk på att alkohol är inblandat i många olyckor, inklusive grillning!
[caption id="attachment_8140" align="alignleft" width="345"] Brand i kläder[/caption]   Vill du lära dig mer? Besök då gärna DinSäkerhet.se Där finns bland annat information om grillning, risker i hemmet & trafiken.