Välkomna till Räddningstjänsten!

Publicerades den av

Vi hälsar våra nya deltidsbrandmän välkomna till oss på Räddningstjänsten Västra Blekinge. I måndags började vår utbildning för nya RiB-brandmän (deltidsbrandmän). Brandmännen kommer från alla våra brandstationer i Karlshamn, Svängsta, Sölvesborg, Mjällby och Olofström. En tre veckors grundutbildning väntar sedan arbetskamraterna på att de ska ansluta till sina hemstationer. Utbildningen innehåller allmän räddningstjänst såsom rökdykning, och åtgärder vid trafikolycka och kemikalieolycka. Dessutom får brandmännen grundläggande utbildning i sjukvård, vattenlivräddning, säkring på tak och hantering av motorsåg.

Artikelserie i BLT

Publicerades den av

BLT publicerar just nu en artikelserie om Räddningstjänsten Västra Blekinges verksamhet. Serien kallas för "Larmet går" och innehåller bl.a. reportage om brandstationen i Svängsta, arbetet som deltidsbrandman samt en intervju med räddningschef Melissa Millbourn och brandman Hanna Permerup. Läs mer i följande länkar: "Brandmän övar för att klara verklig fara" "Här finns jobb för de som vill göra en insats" "Han har inte ångrat valet att bli brandman" "Nya brandstationen blev räddningen" "Frivillig insats ger snabbare utryckning" "Räddar liv ovan och under ytan"          

Prova på dag för tjejer

Publicerades den av

I lördags anordnades en prova på dag för tjejer på vårt övningsfält i Karlshamn. Dagen bjöd på teori och praktiska övningar för deltagarna. De fick testa kall rökdykning, brandsläckning och en arbetsrelaterad bana.

Blåljusövning

Publicerades den av

Under tisdagen och torsdagen genomförde räddningstjänsten, tillsammans med ambulans och polis, en omfattande blåljusövning. Övningen utspelade sig på Kyrkskolan i Asarum, som fick symbolisera HVB-hem. Övningen inleddes med ett automatlarm som sedan utvecklades till en riktig katastrofsituation.

Namntävling övningsfält

Publicerades den av

Se hit alla läsare, vi behöver er hjälp! Vår övningsanläggning är nu färdigbyggd och redo för invigning, men vad ska den heta? Övningsanläggningen är byggd i egen regi av vår driftenhet tillsammans med lokala entreprenörer. Det är ett 185m2 stort containerhus med tillhörande trapphus. Anläggningen gör det möjligt för oss att genomföra realistiska och storskaliga övningar som t ex brand i villa, brand i flerfamiljhus samt fartygsbrand. Skriv ert namnförslag i kommentarsfältet så kommer vår kommunikationsgrupp att presentera en vinnare den 4 mars. Det vinnande bidraget belönas med en handbrandsläckare. OBS kommunikationsgruppens beslut går ej att överklaga. Tävlingsregler:
  • Tävlingen är enbart i Räddningstjänsten Västra Blekinges regi, Facebook har ingen medverkan.
  • Alla bidrag som kan uppfattas stötande kommer att tas bort.
  • En ensam vinnare utses av kommunikationsgruppen baserat på bästa förslag (ej lotteri). Det vinnande förslaget får en motivering som publiceras när tävlingen är slut. Vinnaren kontaktas via Facebook. Om ni skriver ert bidrag på hemsidan, vänligen fyll i den mailadress som vi kan kontakta er via.
  • Vid för få unika bidrag utgår tävlingen.
  • Priset är en handbrandsläckare (värde ca 500 kronor).

Test av signal för Viktigt Meddelande till Allmänheten

Publicerades den av

Idag är det dags igen! Klockan 15.00 i eftermiddag ljuder ”tutorna” runt om i landet när vi testar signalen för Viktigt Meddelande till Allmänheten. Signalen, som testas fyra gånger per år, kan vara ett livsviktigt hjälpmedel för att varna och informera människor vid allvarliga händelser. Signalen kan användas för att varna vid bränder med stark rökutveckling, vid gasutsläpp, svåra oväder och andra störningar som påverkar viktiga samhällsfunktioner. Det är viktigt att du vet vad signalen innebär, och framför allt att du vet vad du skall göra när den ljuder.
  1. Gå inomhus.
  2. Stäng alla dörrar, fönster, ventiler och fläktar.
  3. Lyssna på radio eller se på TV, där du får mer information.
Mer information finns på DinSäkerhet.se och ett ljudprov på signalen finns även på MSB.se. Är ni beredda?

Regional samverkanskurs

Publicerades den av

Just nu genomförs Regional samverkanskurs i Blekinge.

Under två dagar samlas representanter för länets kommuner, polisen, landstinget, länsstyrelsen, räddningstjänsterna och försvarsmakten. Ledorden för kursen är medborgaren i fokus utifrån de behov som finns. Problemet med att få en gemensam lägesbild under en kris är ett viktigt inslag i kursen, vilket också ska övas.

Övning Vindkraftverk

Publicerades den av

I dagarna har ansvariga för räddning vid hög höjd, på heltidsstyrkan i Karlshamn, övat olika scenarion på vindkraftverk. En orientering på vindkraftverken på listerlandet och Gunnön genomfördes och tillsammans med vindkrafttekniker har en organisation vid nödsituation arbetats fram. Vi genomförde en övning för att fastställa hur det praktiska tillvägagångssättet vid nödställd person i ett vindkraftverk skall se ut. Vi tackar för ett bra samarbete!   Senare i höst kommer en övning anordnas för samtliga brandmän på heltidsstyrkan. Vid fyra tillfällen kommer övningen hållas i samarbete med vindkrafttekniker på ett av listerlandets vindkraftverk. Fler bilder från dagen hittar ni på vår facebooksida!  

Övning med alternativ släckutrustning

Publicerades den av

I går eftermiddag hade vi möjlighet att låna en äldre fastighet som skulle rivas och använda den för att genomföra en övning. Detta är något som vi får tillfälle att göra någon gång per år, men det är en del säkerhetsaspekter att fundera på innan det kan bli aktuellt att använda en fastighet på detta sätt och det är långt ifrån alla som är lämpliga.

Det var flera olika övningsmoment som skulle provas under eftermiddagen, men en viktig del var att få en chans att prova och utvärdera ett skumsläcksystem, CAFS (Compressed Air Foam System).  Systemet fungerar på så sätt att vatten och skum blandas i en skuminblandningsutrustning och därefter tillsätts tryckluft från en separat kompressor. I en skumalstringsdel blandas tryckluft och vatten-skumblandningen till ett homogent och finblåsigt skum. Det färdiga skummet distribueras  i slangen fram till strålföraren vilket innebär att slangen blir mycket lätthanterlig på grund av den låga vikten. I ett "vanligt" skumsystem bildas skummet genom att luft sugs in framme vid strålröret, vilket gör att slangen är vattenfylld och blir på så sätt väldigt tung för strålförraren. Dessutom blir skummet inte lika finblåsigt och homogent i ett vanligt skumsystem som i ett CAF-system, vilket gör att släckmedlet i ett CAF-system blir mer effektivt.  CAFS används på några ställen i Sverige och på lite olika sätt. Ett alternativ skulle kunna vara att använda systemet på mindre fordon som kan komma fort på plats och påbörja släckning.

Efter övningen släpptes elden så att fastigheten, som i detta fall var Mörrums Bruks gamla fotoklubbslokal, fick brinna ned till grunden.

Heldagsövning

Publicerades den av

Idag övar vi stabsarbete tillsammans med Räddningstjänsten Östra Blekinge.

Övningen inleds direkt på morgonen med en genomgång där vi får vissa förutsättningar för övningen. Därefter drar själva övningen igång kl nio för att pågå under hela dagen. Syftet med övningen är att så många personer som möjligt i organisationen, som kan komma att arbeta i stab vid en större händelse, skall övas i sina respektive stabsroller. Vi har tillsammans med Räddningstjänsten Östra Blekinge, framför allt Melissa Millbourn och Jörgen Persson, arbetat med att ta fram en realistisk övning. För närvarande vet vi inte hur dagen skall sluta. De första larmet som kommer in gäller en mindre skogsbrand nordöst om Kyrkhult. Funktionerna i staben är för närvarande RCB (räddningschef i beredskap), stabschef, expedition, information och samband. Vi anar att det kommer att trappas upp...

[caption id="attachment_3065" align="alignleft" width="345" caption="Dokumentationen är viktig från början och Anders Haglund skriver för fullt. "][/caption]
Just nu har skogsbranden eskalerat och vi arbetar med att fördela personal och resurser. I pågående scenario sprider sig skogsbranden och i staben arbetar vi för fullt med att få en tydlig bild över området och hitta möjliga begränsningslinjer. Vi har beslutat att begära hjälp från helikoptern vid flygflottiljen i Ronneby. En helikopter skulle kunna hjälpa oss med både recognosering samt i förlängningen vattenbombning.Samtliga stabsfunktioner trappas upp och ett (fiktivt, såklart) pressmeddelande har skickats.
I ett skarpt läge hade vi troligen publicerat ännu mer information på hemsidan nu som speciellt riktar sig till boende i området och kanske med bilder från området.Nu har vi precis haft en första stabsgenomgång där samtliga deltagare ger varandra en lägesrapport för att få en gemensam bild och vissa uppgifter identifierades och fördelades. Det börjar bli ganska många bollar i luften!
Liksom i verkligheten gäller det ha beredskap för hela förbundet, även om skogsbranden härjar i ena delen av förbundet kan det såklart inträffa händelser i andra delar. Det är viktigt att hela tiden ligga steget före och ha en klar strategi för vilken personal som behövs i beredskap.
Just nu är det dags för personalavlösning i staben och vi gör en informationsöverlämning. Nu skall nästa gäng fortsätta övningen!
[caption id="attachment_3075" align="alignleft" width="345" caption="Överlämning och genomgång till nästa gäng som skall övas."][/caption]
 Scenariot expanderar och tempot ökar. Nu har vi två fiktiva helikoptrar på plats varav denna ena har använts för att rekognostisera området och den andra skall användas för att vattenbomba kring några fastigheter som ligger i riskzonen.
Samtidigt, i en annan del av förbundet, inträffar en större trafikolycka som kräver att två styrkor avdelas.
Nu pågår fiktiv vattenbombning för att rädda fastigheter i riskzonen och några fastigheter kommer att evakueras. Ett ljudlöst (eftersom det bara är en övning) VMA har gått ut för att varna allmänheten. Vi kommer även att hålla en fiktiv presskonferens nu klockan 15.
Presskonferensen genomförd och staben är åter samlad. Det är viktigt att vi har bra relationer till media för att de på ett bra sätt skall kunna rapportera och sprida viktig information till allmänheten och vi hoppas att alla som närvarade var nöjda!
Nu förbereder vi inför avlösning en sista gång och vi hoppas att sista stabsgänget tar övningen i mål.