Rådigt ingripande i Olofström

Publicerades den av

Vid midnatt den 23e augusti var Marina Johansson på väg hem från jobbet när hon upptäckte en brand i en kretsstation på Svängstavägen i Olofström. Marina ringde 112 samtidigt som hon såg att det var tänt i en grannfastighet och knackade på för att fråga om där fanns en brandsläckare. Ägaren bistod med en brandsläckare och Marina påbörjade släckningen, när Räddningstjänsten kom till platsen var stor del av branden redan släckt. Styrkeledare Darek Grzybowski berömde Marinas insats och överlämnade en blomma som tack för hjälpen.

Konflikt med Brandmännens riksförbund

Publicerades den av

Den 27:e maj varslade Brandmännens Riksförbund, BRF, om stridsåtgärder i samtliga kommuner och kommunalförbund som har deltidsanställda brandmän och är medlemmar i BRF. De centrala parterna (BRF och Pacta) har det senaste året vid olika tillfällen försökt nå en överenskommelse om ett nytt avtal, men inte kommit ända fram. I slutet av mars tillsattes en medlare, som kunde konstatera att parterna fortfarande stod långt ifrån varandra och att en förlikning inte kunde nås. Efter en sista medlingsrunda den 14:e juni kunde ett nytt avtal för deltidsbrandmännen inte tecknas och konflikten har nu brutit ut.

Förenklat innebär varslet att BRF´s deltidsbrandmän kommer fortsätta att utföra räddningstjänstuppdrag och livräddande sjukvårdsuppdrag. Vissa andra arbetsuppgifter kommer dock inte att utföras som t.ex. restvärdesräddning eller uppgifter som inte har direkt med det akuta läget att göra.

Vi arbetar vidare med att tolka varslet utifrån våra lokala förhållandena och att klargöra hur detta påverkar verksamheten, vissa frågor kan komma att behöva lösas om och när de väl uppstår.

Att vi nu hamnar i en konflikt är självklart olyckligt. Det är dock viktigt att allmänheten vet att BRF har lagt ett ansvarsfullt varsel med fokus på att genomföra de akuta räddningsinsatser som uppstår. De varslade åtgärderna berör således inte larmutryckningar och det akuta räddningsarbetet på en skadeplats.

Frågor kring varslet besvaras av Kenneth Jensen 0454-305101, Melissa Millbourn 0454-305103 eller Sandra Bohlin 0454-305124.

Ett släp med gasol har vält på Oljehamnsvägen

Publicerades den av

Sedan strax efter kl sju imorse står en lastbil med vält släp på Oljehamnsvägen i Karlshamn. Släpet innehöll 20 ton gasol varav hälften nu är överpumpat till en ny tankbil. Nu övervägs om det är möjligt att bärga släpet eller om resterande gasol skall facklas av. Tills vidare är Oljehamnsvägen avspärrad. Om släpet ska bärgas kommer avspärrningar att utökas. Då kommer även delar av Vekerumsvägen och hela Hinseleden att spärras av. Ett lyft beräknas ta upp till 4 timmar. Information kring händelsen kommer löpande att uppdateras på denna webbsida och på vår facebooksida. Uppdatering 16.00 2014-05-21: Vi har nu fått hjälp av gasexperter på plats för att bedöma riskerna vid en eventuell bärgning av släpet. Nu försöker man möjliggöra en okulärbeskiktning av den sidan av släpet som ligger mot marken. Avspärrningen kommer att kvarstå tillsvidare. Uppdatering 08:28 2014-05-22: Ett beslut togs om att lyfta tanken för att kontrollera dess dolda sida. I samband med detta så kunde vi snabbt konstatera att tanken var oskadad. Då togs beslutet om att lyfta upp tanken på hjulen, detta påbörjades 17:15 och klockan 17:30 var arbetet klart. Vi vill också passa på att tacka alla inblandade aktörer för ett gott samarbete!   

Industribrand i Ysane

Publicerades den av

18.45 Branden har nått avslutningsskedet och insatsen kommer att avvecklas under kvällen. Räddningstjänsten kommer att vara kvar under natten för bevakning med ett befäl och två brandmän. Vi räknar med att lämna platsen i morgon kl. 09.00. 14.20 Läget för branden har förbättrats. Vi får nu god effekt med att ta bort takplåtar med hjälp av kranbilen. Den upprättade begränsningslinjen håller också. Branden är under kontroll. Vi räknar med att successivt avveckla insatsen under seneftermiddagen. Dock har vi mycket arbete kvar att göra innan dess. 13.30 Arbetet vid olycksplatsen fortsätter med att begräsa branden. Vi har larmat in en kranbil som ska hjälpa oss att ta bort taket för att komma åt branden. Till en början fanns uppgifter om att det fanns gasflaskor inne i byggnaden. Denna risk är nu hanterad och flaskorna är säkrade. Det finns heller inga andra risker i omgivningen och inga varningar är utfärdade. Vi fortsätter att uppmana till försiktighet vid passage förbi olycksplatsen på E22. 12.30 Just nu pågår en brand i en industri i Ysane i Sölvesborgs kommun. Branden började i en målerilokal och har spridit sig till taket. Just nu håller räddningstjänsten på att begränsa branden så att den inte ska sprida sig till andra lokaler i fastigheten. Trafiken på E22 förbi olycksplatsen är begränsad och vägen kan komma att stängas av helt beroende på hur branden utvecklas. Ta det försiktigt förbi Ysane.   Texten uppdateras.

Varför kommer det en röd bil före ambulansen?

Publicerades den av

De flesta vet att räddningstjänsten rycker ut vid flera typer av olyckor, de vanligaste är trafikolyckor och bränder, men ibland åker vi även på sjukvårdslarm. Varför gör vi det?

Sedan fyra år tillbaka har vi ett avtal med ambulansen för vissa typer av sjukvårdslarm. Avtalet kallas ”I väntan på ambulans” (IVPA) och finns i många kommuner runt om i landet, även om det kan vara utformat på olika sätt. I Blekinge gäller IVPA-avtalet som Räddningstjänsten har med Landstinget Blekinge endast vid hjärtstoppslarm. I avtalet ingår utbildning för vår personal och vi har mycket gott samarbete med ambulanspersonalen som regelbundet utbildar oss. Avtalet innebär att våra organisationer arbetar tillsammans för att kunna hjälpa medborgaren på bästa sätt.

I praktiken betyder avtalet att när SOS Alarm AB får ett larm som gäller hjärtstopp så gör operatören en bedömning om räddningstjänsten kan komma fram före ambulansen (beroende på var ambulansen befinner sig). I de fall räddningstjänsten kan komma fram före så larmas även vi på hjärtstoppslarm.

När vi kommer fram kan vi direkt påbörja hjärt- och lungräddning, använda defibrillator och ge syrgas tills ambulansen kommer på plats. Det kan vara värdefulla minuter och sekunder.

 

Förutom utbildningen för vår personal har vi även en del ny utrustning på våra fordon sedan avtalet infördes. Minst ett fordon på varje station i förbundet är utrustat med defibrillator, syrgas och annat akutsjukvårdsmateriel.

När brandmännen åker på ett sjukvårdslarm gäller hälso- och sjukvårdslagen vilket bl a innefattar sekretess. Det är alltid ambulanspersonal som är medicinskt ansvarig när de ansluter till olycksplatsen.

Ibland kan vi även bli larmade på andra sjukvårdslarm än hjärtstoppslarm. Det kan bero på hur inringaren har beskrivit situationen för SOS-operatören och hur informationen tolkas. Det är dock viktigt att komma ihåg att en ambulans alltid larmas vid sjukdomsfall, alltså även de gånger då vi också blir larmade. De gånger vi är först på plats kan vi ändå i många fall både påbörja en åtgärd och lugna de drabbade innan ambulansen anländer.

Har Du frågor kring IVPA-avtalet (eller något annat) går det bra att ställa frågor i kommentarfältet nedan, eller förstås genom att kontakta oss direkt.

 

Brand i föreningsbyggnad – Jössarinken Mörrum

Publicerades den av

En föreningsbyggnad i anslutning till Jössarinken började brinna under tidig torsdageftermiddag. Räddningstjänsten arbetar med att släcka branden med tre styrkor från Karlshamns kommun. Branden, som är koncentrerad till krypvinden, är för tillfället inte under kontroll. Inga personer har omkommit eller skadats i branden. Räddningstjänstpersonal har räddat mycket lösöre i byggnaden. För att säkerställa att branden inte sprider sig till andra delen av byggnaden kommer en grävare att hjälpa till med att riva ner den del av krypvinden som är totalförstörd.

Arbete pågår

Publicerades den av

Just nu pågår det sista arbetet med att färdigställa den nya FIP-bilen som skall vara på plats i Olofström inom ett par månader. Förkortningen FIP står för Första Insats Person och är ett arbetssätt som vi redan idag använder i Sölvesborg.

I praktiken innebär det att styrkeledaren har en specialanpassad brandbil hemma hos sig under sin beredskapsvecka. Styrkeledaren kan då åka direkt till olycksplatsen vid ett larm utan att passera brandstationen. Väl på plats kan han eller hon snabbt göra en första bedömning av situationen och förbereda insatsen till dess att styrkan anländer. Erfarenheter från FIP-organisationen i Sölvesborg visar att en insats (i snitt) kan påbörjas några minuter tidigare tack vare att styrkeledaren åker direkt och detta kan förstås vara viktiga minuter. Ibland kan också styrkeledaren avbryta en insats eller lösa hela situationen själv, vilket också är betydelsefullt då vi minimerar onödiga utryckningar.

FIP-bilen i Olofström är av modell Nissan Navara vilket är jämförbart med den Toyota Hilux vi har i Sölvesborg. Bilarna utrustas på samma sätt vilket bland annat innebär enklare släckutrustning och sjukvårdsutrustning.

 

Tema: Trafiksäkerhet

Publicerades den av

Under dagen kommer portarna på brandstationen i Karlshamn att stå öppna! Med start 14.00 samlas ett antal aktörer för att informera och sprida budskap om trafiksäkerhet. Brandmännen kommer kl. 15.00 genomföra en uppvisning, där du kan ta del av räddningstjänstens arbete vid en trafikolycka. Kl. 14.30, samt 15.45, finns möjlighet för de yngre besökarna att åka en runda i brandbilen. Dagen avslutas vid ca 17.00. Välkomna!  

Brand banvall Gammalstorp

Publicerades den av

14:30

Branden på banvallen är nu släckt och samtliga styrkor har återgått. Trafikverket är meddelat om att de återigen kan släppa på trafiken på banan. Inga personer har kommit till skada och det blev heller inga skador på byggnader.

13:15

Vid tjugo över tolv inkom larm till Räddningstjänsten om markbrand vid banvallen kring Gammalstorp. Första rapporten indikerar att det är ett stort område som brinner varför ytterligare styrkor larmas till platsen. En första prioritering blir att säkerställa att spåret görs strömlöst.

För tillfället är tre styrkor på plats (Sölvesborg, Mjällby och Karlshamn) och bekämpar branden. Det rör sig om en sträcka på ca 1.5 km och brinner på flera ställen längs banvallen. Inga fastigheter bedöms vara hotade.

Texten uppdateras löpande.

Brand på återvinningsanläggningen i Mörrum

Publicerades den av

16:30 Insatsen är nu avslutad och ansvaret är överlämnat till Västblekinge Miljö AB. Under eftermiddagen har vi lagt fast material över branden för att minska intensiteten och därmed även rökutvecklingen. Personal från anläggningen kommer att fortsätta med detta under kvällen. Alla styrkor är nu hemma igen och återställningsarbetet har påbörjats.   13:35 Räddningstjänsten har gått ut med nytt meddelande till allmänheten. Den tidigare faran med brandröken är över. Räddningsstyrkorna på plats fortsätter arbetet med att begränsa branden till däcken. 11:35 Röken har minskat och Räddningstjänsten har nu gått ut med ett nytt Viktigt meddelande till allmänheten. De som berörs av brandröken uppmanas hålla sig inomhus samt stänga fönster, dörrar och ventilation. 11:28 Strax innan klockan 10 inkom larm till Räddningstjänsten  om brand på återvinningsanläggningen i Mörrum. När första styrkan kommer till platsen brinner det i ett däcklager med omfattningen ca 15*15 meter. Branden har även spridit sig in i en byggnad där annat avfall ligger på tork. Tjock svart rök drev inledningsvis in över de västra delarna av Mörrum och Räddningstjänsten gick därför ut med ett varningsmeddelande till allmänheten. I nuläget arbetar två räddningsstyrkor med att begränsa branden till däcklagret.