Interna nyheter

Äntligen har handlingsprogrammet reviderats. De största förändringarna rör den operativa delen, där stora delar flyttats till en bilaga  med benämningen Operativa riktlinjer. Syftet med detta är att lättare kunna ändra i dokumentet.

Nu är konflikten över och ett nytt avtal har tecknats mellan Brf och SKL/Pacta.
Parterna nådde, efter månader av förhandlingar, till slut en överenskommelse på tisdagskvällen om ett nytt avtal på 18 månader.

Den 25 maj 2015 mottog Pacta en uppsägning från Brandmännens Riksförbund (BRF) av avtalet Räddningstjänstpersonal i Beredskap (RiB) mellan SKL och BRF. Samtidigt mottogs ett varsel från BRF om stridsåtgärder.