Rengöring (sotning)

Rengöring (sotning) innebär att brännbara sotbeläggningar tas bort i sådan omfattning att risken för skorstensbrand och skadeverkningarna vid en skorstensbrand minimeras. Vid sotning av eldstäder och rökkanaler innebär detta att alla ytor som rökgaserna passerar rengörs.

Enligt 3 kap 1§ Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor skall kommunen meddela föreskrifter om hur ofta rengöring (sotning) ska ske. Direktionen för Räddningstjänsten Västra Blekinge har fattat beslut om rengöringsfrister att gälla från och med 2015-01-01. Fristerna är identiska med dem som anges i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift MSBFS 2014:6 och baseras på en årsmedeltemperatur om mer än 5 grader C.

Frister för rengöring (sotning)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>