Rengöring (sotning)

Rengöring (sotning) innebär att brännbara sotbeläggningar tas bort i sådan omfattning att risken för skorstensbrand och skadeverkningarna vid en skorstensbrand minimeras. Vid sotning av eldstäder och rökkanaler innebär detta att alla ytor som rökgaserna passerar rengörs.

Enligt 3 kap 1§ Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor skall kommunen meddela föreskrifter om hur ofta rengöring (sotning) ska ske. Direktionen för Räddningstjänsten Västra Blekinge har fattat beslut om rengöringsfrister att gälla från och med 2015-01-01. Fristerna är identiska med dem som anges i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift MSBFS 2014:6 och baseras på en årsmedeltemperatur om mer än 5 grader C.

Frister för rengöring (sotning)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.