Rengöra själv

Enligt 3 kap 4§ lagen om skydd mot olyckor får kommunen medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. I västra Blekinge (Karlshamn, Sölvesborg och Olofströms kommuner) handläggs frågan av Räddningstjänsten Västra Blekinge. Enligt lagen får medgivandet ges endast om rengöringen kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Det innebär att fastighetsägaren i ansökan behöver ange t.ex. om man är medveten om riskerna med soteld, om man har förutsättningar att genomföra rengöringen och att man följer fastställda frister och dokumenterar genomförda rengöringar. I de fall någon annan än fastighetsägaren ska utföra rengöringen ska denne ha minst ”Grundutbildning för skorstensfejare” eller motsvarande.

Här kan du ladda hem blanketter för ansökan om egensotning