Sotning och brandskyddskontroll

Under 1700-talet fastställdes de första regelverken kring sotningsväsendet. Stadgarna kom till mot bakgrund av höga kostnader för bränder till följd av soteld. Eftersom de flesta byggnader var byggda av trä fick soteldar som spred sig stora konsekvenser där t.o.m. hela stadsdelar brann ned. Sotningsverksamheten blev således en metod att förebygga bränder med.

Under 1900-talet skärptes kraven på sotning. Under 1900-talets första hälft blev sotningen obligatorisk i tättbebyggda samhällen och i samband med 1962 års brandlag utökades kraven att gälla även på landsbygden. Den senaste lagstiftningen på området betonar sotningsverksamhetens brandförebyggande syfte där brandskyddskontrollen skall vara mer systematisk och mer ingående än tidigare och där själva rengöringen kan utföras av fastighetsägaren. Rengöring av eldstäder och andra fasta förbränningsanordningar är dock fortfarande obligatorisk.

Gällande taxor för sotningsverksamheten kan du ladda hem här

Direktionen har fastställt en arbetsordning för sotningsverksamheten som ska vara ett komplement till avtalet mellan kommun och entreprenör. Arbetsordningen beskriver kommunens, entreprenörens och fastighetsägarens åligganden. Med entreprenören avses även distrikt med kommunal driftsform.

Här kan du ladda hem arbetsordningen

Reaktioner

  1. Pingback: Sotar du själv? › Räddningstjänsten Västra Blekinge

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.