Föreståndare Brandfarliga varor i mindre omfattning

This event is on 20 mars 2018 1:00e m

Utbildningens mål

Du ska efter genomgången utbildning känna till

– Risker och egenskaper brandfarliga varor

– Lagstiftning

– Hur , var och när man söker tillstånd för hantering

-Säker förvaring

Instruktör: Mats Svensson (tel 0454-305127 el mail)

Antal deltagare: 10-20 deltagare per kurstillfälle

Anmälan

Anmälan till kursen sker via Brandskyddsföreningens hemsida.

Facebook Twitter Email