Brandskyddsutbildning

This event is on 24 september 2019 1:30e m
Plats: Räddningstjänstens övningsfält, Vekerumsvägen 330-31

Vi lägger stor vikt på hur man förebygger brand och på så sätt skapar en så trygg tillvaro som möjligt.
Även praktiska moment ingår, där deltagarna får släcka brand i kläder och använda brandsläckare.

Kursinnehåll

 

  • Brandteori och brandförlopp
  • Vanliga brandorsaker
  • SBA
  • Utrymning och alarmering
  • Släckredskap och släckmedel
  • Handbrandsläckare och brand i kläder (praktik)
  • Förevisning brand (praktik)

Kursens längd: ca3 timmar

Antal deltagare: 20 st

Anmälan till kursen sker via Brandskyddsföreningens hemsida.

Facebook Twitter Email