Brandfarliga varor i mindre omfattning

This event is on 27 november 2019 9:00f m
Plats: Räddningstjänstens övningsfält, Vekerumsvägen 330-31

Utbildningens mål

Du ska efter genomgången utbildning känna till

– Risker och egenskaper brandfarliga varor

– Lagstiftning

– Hur , var och när man söker tillstånd för hantering

-Säker förvaring

Instruktör: Mats Svensson (tel 0454-305127 el mail)

Antal deltagare: 10-20 deltagare per kurstillfälle

Anmälan

Anmälan till kursen sker via Brandskyddsföreningens hemsida

Facebook Twitter Email