Bygglovsprocessen

Räddningstjänsten stödjer medlemskommunerna med kompetens inom plan- och byggfrågor. På det sättet kan vi påverka tidigt i processen och därmed kan framtida problem med tillsynen undvikas. Framförallt ser vi till att en brandskyddsdokumentation upprättas över byggnaden för att därefter granska dokumentationen. Räddningstjänsten agerar uteslutande som kommunens sakkunskap i bygglovsprocessen.