Vanligaste brandorsaken i hus

Publicerades den av

Efter en varm och lång sommar känns vinter fortfarande en bit bort, men redan nu i mitten av september börjar höstdagarna. En del har kanske redan börjat krypa upp framför en varm brasa om kvällarna.

Ny statistik som tagits fram av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, visar att de flesta husbränder startar i eldstaden. Inför de mörka och kalla höst- och vintermånaderna är det därför bra att se över och påminna sig om brandskyddet i det egna hemmet. Bor du i ett hus med egen eldstad är det viktigt att se till att du väljer rätt typ av uppvärmning för ditt behov, att installationen utförs på rätt sätt och att du eldar på rätt sätt.  Till hjälp finns en hemsida framtagen av Brandskyddsföreningen: www.eldaratt.se.

Att tänka på:

  • Använd torr ved när du eldar, eftersom fuktig ved ökar risken för tjära och därmed soteld i skorstenen
  • Elda med max tre kilo ved per timme för att undvika överhettning.
  • Låt eldstaden vila, lika länge som du har eldat.
  • Hantera askan på ett säkert sätt, använd ett obrännbart kärl med tättslutande lock.

Mer information finns hos MSB samt DinSäkerhet.

   

Vet du vilka som är de vanligaste dödsolyckorna?

Publicerades den av

Det är lätt att föranledas att tro att man hittar de vanligaste dödsolyckorna bland bränder och trafikolyckor. Det är dock långt ifrån hur verkligheten ser ut.

I dagarna har MSB presenterat undersökningen Media och allmänhet om olyckor 2012. I undersökningen presenteras de vanligaste typerna av dödsolyckor och syftet är att visa på sambandet mellan mediers bild av olyckor och allmänhetens uppfattning om olyckor. Man hoppas även väcka en diskussion om hur ett sådant samband påverkar det olycksförebyggande arbetet i samhället.

Under 2011 omkom knappt 1 600 personer i fallolyckor i Sverige, medan motsvarande siffra avseende trafikolyckor är mindre än 300 personer. Även om det finns undantag stämmer dessa proportioner över tiden även för västra Blekinge, säger stf räddningschef Magnus Kärvhag. Trots denna fördelning tror var fjärde svensk att trafikolyckor är de vanligaste dödsolyckorna enligt MSB:s undersökning.

MSB har också tittat på hur media rapporterar om olyckor och här ser man att bara en liten del av TT:s artiklar handlar om fallolyckor medan trafikolyckor och framför allt bränder omnämns i betydligt mer omfattning.

Undersökningen visar tydligt på en stor skillnad mellan de faktiska olyckstyperna och dess risker jämfört med hur man upplever desamma. Slutsatsen som dras är att allmänheten tenderar att väsentligt ”överskatta riskerna för våldsamma och dramatiska olyckor, främst trafikolyckor och bränder”. Det leder också till att man gärna underskattar de mer vardagliga olyckorna där det dock i verkligheten omkommer fler.

Källa: MSB.se

Statistik för räddningsinsatser 2012

Publicerades den av

Nu har vi sammanställt statistiken från genomförda räddningsinsatser 2012. Vi kan konstatera att vi har genomfört något fler insatser än under ett genomsnittsår. Glädjande är att bränderna i byggnad har minskat något jämfört med 2011 och att ökningen av antalet felaktiga automatiska brandlarm har brutits av. Antalet trafikolyckor verkar nu har nått till en högre nivå och stabiliserat sig runt 100 villket är en generell ökning under de senaste åren. En orsak till ökningen är att vi larmas på fler singelolyckor än tidigare. Uppdragen I Väntan På Ambulans, IVPA och övrig hjälp till ambulanssjukvården har ökat under året. Årets insatser var flest till antalet sedan starten 2008. Två gånger under 2012 har vi gått ut i radion och varnat allmänheten om att ohälsosam brandrök sprider sig i området. Detta är en relativt ovanlig åtgärd. Båda händelserna gäller brand i däck där tjock svart rök drog fram i omgivningarna. Ingen skada har rapporterats i samband med dessa bränder. Två personer har under året avlidit vid brand i bostaden, den ena i en villa och den andra i en lägenhet. Här följer en kort sammanfattning av några räddningsinsatser under 2012. Brand i villa Vilshult 2012-04-29 När vi kommer fram till fastigheten konstaterar vi att huset är helt övertänt och det finns ingenting att rädda. En person hittas i resterna av villan och konstateras vara avliden. Brand i verkstad Istaby 2012-05-24 Kraftig brand i bilverkstaden. Vi lyckades få ut nycklar till några bilar och körde ut dessa. Gasflaskor inne, fick ut ett par stycken, men inte alla. På vinden och utanför byggnaden fanns däck i stor omfattning. Riskområde 300 m medförde att ett par fastigheter utrymdes, ca 10 pers. VMA mitt under Eurovision song Contest och fick därigenom bra effekt bland annat via sociala medier. Brand på återvinningsanläggning 2012-08-26 Brand i 900 m3 däck. Stor strålningsvärme gör att vi inte kommer nära branden. VMA går ut, vilket snabbt ändras till ”de som är berörda av röken…”. Så småningom täcks branden med slagg/sand. Brand i källare Ekerydsplan Olofström 2012-10-12 Kraftig rökutveckling från brand i källarförråd. Räddningsedaren försöker inledningsvis få alla att stänga sina fönster och stanna kvar i lägenheterna. Tre trapphus rökfyllda. Flera personer evakueras via trapphusen varav två med andningsmask kopplad till rökdykare. Detta är en mycket ovanlig åtgärd. En man tas ner från andra våningen via balkongen. Lägenhetsbrand Järnvägsgatan Olofström 2012-12-12 Brand i en lägenhet vid framkomsten. Ett par hyresgäster står på en balkong. En person befaras vara kvar i lägenheten. Rökdykare sätts in i lägenheten och hittar en person som konstateras vara avliden. Detta blev det första larmet för den nya organisationen med Första Insatsperson, Fip, i Olofström. Här kan du ladda hem all statistik för 2012