Idag tutar vi

Publicerades den av

Signalen för Viktigt meddelande testas fyra gånger per år; i mars, juni, september och december. Idag är det dags igen, klockan 15.00 i eftermiddag ljuder ”tutorna” runt om i landet när vi testar signalen. Signalen består av 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders tystnad emellan under sammanlagt två minuter. Efter provet idag följs signalen för Viktigt meddelande av signalen Faran över, en enda lång ljudsignal på 30 sekunder. Signalen för Viktigt meddelande används som ett hjälpmedel för att varna och informera människor vid allvarliga händelser som till exempel bränder med stark rökutveckling, gasutsläpp, svåra oväder och andra störningar som påverkar viktiga samhällsfunktioner. Det är viktigt att du vet vad signalen innebär, och framför allt att du vet vad du skall göra när den ljuder.
  1. Gå inomhus.
  2. Stäng alla dörrar, fönster, ventiler och fläktar.
  3. Lyssna på radio eller se på TV, där du får mer information.
Mer information finns på DinSäkerhet.se och ett ljudprov på signalen finns även på MSB.se. Är ni beredda?

Viktigt Meddelande till Allmänheten

Publicerades den av

Idag är det dags igen. Klockan tre i eftermiddag ljuder ”tutorna” runt om i landet när vi testar signalen för Viktigt Meddelande till Allmänheten.

Denna signal, som testas fyra gånger per år, kan vara ett livsviktigt hjälpmedel för att varna och informera människor vid allvarliga händelser. Signalen kan användas för att varna vid bränder med stark rökutveckling, vid gasutsläpp, svåra oväder och andra störningar som påverkar viktiga samhällsfunktioner.

Det är väldigt viktigt att du vet vad signalen innebär, och framför allt att du vet vad du skall göra när den ljuder.

1. Gå inomhus.

2. Stäng alla dörrar, fönster, ventiler och fläktar.

3. Lyssna på radio eller se på TV, där du får mer information.

Mer information finns på DinSäkerhet.se och här finns även ett ljudprov på signalen.

Är ni beredda?