Att sprida information

Publicerades den av

Igår inledde vi ett experiment på vår Facebooksida. Eftersom Facebook hela tiden utvecklas och reglerna för inlägg och visningar ändras är det ibland svårt att få en uppfattning om hur många vi egentligen når med vår information. Ett av syftena med vår sida är att få ett enkelt och snabbt sätt att sprida viktig information till våra kommuninvånare. Vi ville därför försöka ta reda på hur många vi potentiellt skulle kunna nå med ett inlägg. Vi bestämde oss för att försöka göra en ”mänsklig kedja”.

Det inlägg vi publicerade på http://www.facebook.com/raddning såg ut såhär:

 

Vi kan börja med att säga att detta spred sig mycket längre än vad vi någonsin kunde tro. Vi vill rikta ett stort TACK till alla er som har hjälpt oss att sprida. Vi kan nu se svart på vitt vilket genomslag FB kan ha. Facebook kommer förstås aldrig att vara vår enda kanal ut när vi vill sprida viktig information som berör kommuninvånarna. Traditionella media (radio, tidningar och tv), tutorna för Viktigt Meddelande till Allmänheten kommer även fortsättningsvis att finnas med oss när viktig information skall spridas. Likväl är det viktigt för oss att se och förstå hur stort genomslag sociala medier har för att som organisation kunna lära oss att använda det på bästa sätt i vår kommunikation.

Efter tre timmar hade vi, enligt Facebooks statistikverktyg, nått 18 904 personer och fått 511 gilla-markeringar på vår statusuppdatering. Efter ytterligare tre timmar var vi uppe i 54 272 nådda personer och 1 008 gilla-markeringar. Klockan 00:11 inatt så var vi uppe i 278 656 nådda personer och 4 143 gilla-markeringar. Såhär har det fortsatt och kl 08:05 denna morgon var vi uppe i 359 424 nådda personer och 5 475 gilla-markeringar. I skrivande stund har vi nått över 440 000 människor, fått knappt 2 000 kommentarer och över 6 600 gilla-markeringar. Om Facebooks statistik stämmer så har vi alltså, på mindre än ett dygn, lyckats nå sex gånger den befolkningsmängd vi har i vårat förbund, vilket är helt otroligt!

Nedan visar vi några diagram på hur spridningen har sett ut för vårt inlägg. Om några dagar kommer vi att kunna ta fram ytterligare bättre statistik och analys på hur spridningen har sett ut. Vi är förstås intresserade av att se fördelning såväl geografiskt som åldersmässigt.

  

Det har kommit in många bra kommentarer som vi förstås tar till oss. Några har tagit upp risken för desinformation. Detta är en intressant synpunkt och väl värd att diskutera. Likväl som det är lätt att sprida rätt och riktig information, lika lätt är det förstås att sprida falsk och felaktig information. Det är viktigt att konstatera vem som är avsändare av informationen och vad den gäller. Källkritik gäller i allra högsta grad även på nätet.

En viktig kommentar är också att spridningen inte är ett mått på kvalitet. Vår målgrupp är ju i första hand de som bor, vistas och verkar i våra tre kommuner: Karlshamn, Sölvesborg och Olofström. Vi hoppas inom de närmaste dagarna kunna analysera närmare hur många av dessa personer vi har nått.

Ett par har kommenterat att de är oftare ute på FB än både radio och tv, vilket också är en intressant aspekt. I takt med att de smarta telefonerna blir allt vanligare har fler och fler möjlighet att få information inledningsvis även vid ett elavbrott då t ex tv:n inte fungerar. Även telefonen behöver dock laddas efter ett tag…

Vi kan konstatera att sociala medier och traditionella medier samverkar. Något som får genomslag på nätet tas även upp i tidningar, radio och tv och får därmed ytterligare genomslag.

Som en person har konstaterat är det också så att FB kan räknas som en ”aktiv” informationsbärare om du har notifieringsfunktionen på i telefonen, jämfört med annan media som erbjuder ”passiv” information – dvs du behöver själv söka informationen där.

Ytterligare en person tar upp frågan om vi har personal som kan besvara frågor på FB. Det är en jätteviktig fråga, något som vi behöver arbeta mer med internt. Vi har idag flera administratörer som kan sköta vår FB-sida och vi hjälps åt att besvara frågor och kommentarer. Detta kan dock bli bättre och vid en skarp situation är det förstås otroligt viktigt att denna kommunikationskanal är bemannad. Vi har sett och dragit lärdom från Räddningstjänsten i Halmstad som på ett bra sätt använde sociala medier i olika former under en stor brand där i höstas. De har på ett mycket bra sätt delat med sig av sina erfarenheter i efterhand.

Vi kommer att fortsätta läsa kommentarer och sammanställa synpunkter. Vi lär oss mycket av detta.

Återigen – stort TACK.