Stort tack till Törnerydsbor och Bengt Lindblom

Publicerades den av

Under maj månad inträffade två lite större markbränder i Karlshamns kommun. Den första startade på eftermiddagen den 5/5 i Törneryd, någon mil norr om Åryd. Både skogsbrandflyg och boende i området uppmärksammade rökutveckling i skogen och larmade räddningstjänsten. Insatsen blev relativt omfattande och kunde avslutas först på morgonen dagen efter, då hade ca 1,5-2 ha mark/skog brunnit av. Tre styrkor från Karlshamn och Svängsta, tillsammans med insatsledare, arbetade med att släcka branden. Räddningstjänsten fick mycket hjälp av boende i området, däribland av Patrik och Maria Enarsson som bistod med fyrhjulingar och guidning till brandplatsen och sjön för vattenförsörjning.  Vi vill även rikta ett stort tack till er övriga som hjälpte till! Den 12/5 inträffade nästa markbrand. Denna gång i närheten av Tararp (Agnsjön), norr om Karlshamn. Bengt Lindblom, boende i Asarum, hade känt röklukt och gett sig ut för att leta efter ev. brand, som han också hittade och larmade räddningstjänsten. Räddningstjänsten fick tydliga adressuppgifter av Bengt, som också påbörjade släckningsarbete med ruska på egen hand. Tre styrkor från Karlshamn och Svängsta, tillsammans med insatsledare, arbetade med att släcka branden under natten och på morgonen var den omringad och helt under kontroll. Uppskattningsvis hade 1,2-1,5 ha mark brunnit av vid räddningsinsatsens avslutande kl. 16 på eftermiddagen dagen efter. [caption id="attachment_9841" align="alignnone" width="345"] Peter Håkansson lämnar över en handbrandsläckare till Bengt Lindblom i Asarum som tack för hjälpen vid insatsen i Tararp 12/5.[/caption] [caption id="attachment_9842" align="alignnone" width="345"] Christer Amundsson lämnar över handbrandsläckaren till Patrik Enarsson. På bilden syns också Patrik och Marias dotter Lova.[/caption]

Ett släp med gasol har vält på Oljehamnsvägen

Publicerades den av

Sedan strax efter kl sju imorse står en lastbil med vält släp på Oljehamnsvägen i Karlshamn. Släpet innehöll 20 ton gasol varav hälften nu är överpumpat till en ny tankbil. Nu övervägs om det är möjligt att bärga släpet eller om resterande gasol skall facklas av. Tills vidare är Oljehamnsvägen avspärrad. Om släpet ska bärgas kommer avspärrningar att utökas. Då kommer även delar av Vekerumsvägen och hela Hinseleden att spärras av. Ett lyft beräknas ta upp till 4 timmar. Information kring händelsen kommer löpande att uppdateras på denna webbsida och på vår facebooksida. Uppdatering 16.00 2014-05-21: Vi har nu fått hjälp av gasexperter på plats för att bedöma riskerna vid en eventuell bärgning av släpet. Nu försöker man möjliggöra en okulärbeskiktning av den sidan av släpet som ligger mot marken. Avspärrningen kommer att kvarstå tillsvidare. Uppdatering 08:28 2014-05-22: Ett beslut togs om att lyfta tanken för att kontrollera dess dolda sida. I samband med detta så kunde vi snabbt konstatera att tanken var oskadad. Då togs beslutet om att lyfta upp tanken på hjulen, detta påbörjades 17:15 och klockan 17:30 var arbetet klart. Vi vill också passa på att tacka alla inblandade aktörer för ett gott samarbete!   

Industribrand i Ysane

Publicerades den av

18.45 Branden har nått avslutningsskedet och insatsen kommer att avvecklas under kvällen. Räddningstjänsten kommer att vara kvar under natten för bevakning med ett befäl och två brandmän. Vi räknar med att lämna platsen i morgon kl. 09.00. 14.20 Läget för branden har förbättrats. Vi får nu god effekt med att ta bort takplåtar med hjälp av kranbilen. Den upprättade begränsningslinjen håller också. Branden är under kontroll. Vi räknar med att successivt avveckla insatsen under seneftermiddagen. Dock har vi mycket arbete kvar att göra innan dess. 13.30 Arbetet vid olycksplatsen fortsätter med att begräsa branden. Vi har larmat in en kranbil som ska hjälpa oss att ta bort taket för att komma åt branden. Till en början fanns uppgifter om att det fanns gasflaskor inne i byggnaden. Denna risk är nu hanterad och flaskorna är säkrade. Det finns heller inga andra risker i omgivningen och inga varningar är utfärdade. Vi fortsätter att uppmana till försiktighet vid passage förbi olycksplatsen på E22. 12.30 Just nu pågår en brand i en industri i Ysane i Sölvesborgs kommun. Branden började i en målerilokal och har spridit sig till taket. Just nu håller räddningstjänsten på att begränsa branden så att den inte ska sprida sig till andra lokaler i fastigheten. Trafiken på E22 förbi olycksplatsen är begränsad och vägen kan komma att stängas av helt beroende på hur branden utvecklas. Ta det försiktigt förbi Ysane.   Texten uppdateras.

Varför kommer det en röd bil före ambulansen?

Publicerades den av

De flesta vet att räddningstjänsten rycker ut vid flera typer av olyckor, de vanligaste är trafikolyckor och bränder, men ibland åker vi även på sjukvårdslarm. Varför gör vi det?

Sedan fyra år tillbaka har vi ett avtal med ambulansen för vissa typer av sjukvårdslarm. Avtalet kallas ”I väntan på ambulans” (IVPA) och finns i många kommuner runt om i landet, även om det kan vara utformat på olika sätt. I Blekinge gäller IVPA-avtalet som Räddningstjänsten har med Landstinget Blekinge endast vid hjärtstoppslarm. I avtalet ingår utbildning för vår personal och vi har mycket gott samarbete med ambulanspersonalen som regelbundet utbildar oss. Avtalet innebär att våra organisationer arbetar tillsammans för att kunna hjälpa medborgaren på bästa sätt.

I praktiken betyder avtalet att när SOS Alarm AB får ett larm som gäller hjärtstopp så gör operatören en bedömning om räddningstjänsten kan komma fram före ambulansen (beroende på var ambulansen befinner sig). I de fall räddningstjänsten kan komma fram före så larmas även vi på hjärtstoppslarm.

När vi kommer fram kan vi direkt påbörja hjärt- och lungräddning, använda defibrillator och ge syrgas tills ambulansen kommer på plats. Det kan vara värdefulla minuter och sekunder.

 

Förutom utbildningen för vår personal har vi även en del ny utrustning på våra fordon sedan avtalet infördes. Minst ett fordon på varje station i förbundet är utrustat med defibrillator, syrgas och annat akutsjukvårdsmateriel.

När brandmännen åker på ett sjukvårdslarm gäller hälso- och sjukvårdslagen vilket bl a innefattar sekretess. Det är alltid ambulanspersonal som är medicinskt ansvarig när de ansluter till olycksplatsen.

Ibland kan vi även bli larmade på andra sjukvårdslarm än hjärtstoppslarm. Det kan bero på hur inringaren har beskrivit situationen för SOS-operatören och hur informationen tolkas. Det är dock viktigt att komma ihåg att en ambulans alltid larmas vid sjukdomsfall, alltså även de gånger då vi också blir larmade. De gånger vi är först på plats kan vi ändå i många fall både påbörja en åtgärd och lugna de drabbade innan ambulansen anländer.

Har Du frågor kring IVPA-avtalet (eller något annat) går det bra att ställa frågor i kommentarfältet nedan, eller förstås genom att kontakta oss direkt.

 

Brand i föreningsbyggnad – Jössarinken Mörrum

Publicerades den av

En föreningsbyggnad i anslutning till Jössarinken började brinna under tidig torsdageftermiddag. Räddningstjänsten arbetar med att släcka branden med tre styrkor från Karlshamns kommun. Branden, som är koncentrerad till krypvinden, är för tillfället inte under kontroll. Inga personer har omkommit eller skadats i branden. Räddningstjänstpersonal har räddat mycket lösöre i byggnaden. För att säkerställa att branden inte sprider sig till andra delen av byggnaden kommer en grävare att hjälpa till med att riva ner den del av krypvinden som är totalförstörd.

Arbete pågår

Publicerades den av

Just nu pågår det sista arbetet med att färdigställa den nya FIP-bilen som skall vara på plats i Olofström inom ett par månader. Förkortningen FIP står för Första Insats Person och är ett arbetssätt som vi redan idag använder i Sölvesborg.

I praktiken innebär det att styrkeledaren har en specialanpassad brandbil hemma hos sig under sin beredskapsvecka. Styrkeledaren kan då åka direkt till olycksplatsen vid ett larm utan att passera brandstationen. Väl på plats kan han eller hon snabbt göra en första bedömning av situationen och förbereda insatsen till dess att styrkan anländer. Erfarenheter från FIP-organisationen i Sölvesborg visar att en insats (i snitt) kan påbörjas några minuter tidigare tack vare att styrkeledaren åker direkt och detta kan förstås vara viktiga minuter. Ibland kan också styrkeledaren avbryta en insats eller lösa hela situationen själv, vilket också är betydelsefullt då vi minimerar onödiga utryckningar.

FIP-bilen i Olofström är av modell Nissan Navara vilket är jämförbart med den Toyota Hilux vi har i Sölvesborg. Bilarna utrustas på samma sätt vilket bland annat innebär enklare släckutrustning och sjukvårdsutrustning.

 

Brand banvall Gammalstorp

Publicerades den av

14:30

Branden på banvallen är nu släckt och samtliga styrkor har återgått. Trafikverket är meddelat om att de återigen kan släppa på trafiken på banan. Inga personer har kommit till skada och det blev heller inga skador på byggnader.

13:15

Vid tjugo över tolv inkom larm till Räddningstjänsten om markbrand vid banvallen kring Gammalstorp. Första rapporten indikerar att det är ett stort område som brinner varför ytterligare styrkor larmas till platsen. En första prioritering blir att säkerställa att spåret görs strömlöst.

För tillfället är tre styrkor på plats (Sölvesborg, Mjällby och Karlshamn) och bekämpar branden. Det rör sig om en sträcka på ca 1.5 km och brinner på flera ställen längs banvallen. Inga fastigheter bedöms vara hotade.

Texten uppdateras löpande.

Brand i bilverkstad i Istaby

Publicerades den av

14:00 Branden på Torsövägen är nu släckt. Räddningstjänsten har därför avslutat räddningsinsatsen på platsen. Torsövägen är också öppen för trafik igen sedan kl. 11.00. 10:15 Räddningsledningen bedömer nu att risken för att gasflaskor ska explodera är över. Därmed kan avspärrningarna hävas. De boende i de utrymda bostäderna kan alltså återvända hem igen. Torsövägen är dock fortsatt avspärrad. Nu pågår arbetet med att släcka inne i bilverkstaden och vi är extra uppmärksamma på att släckvattnet inte ska komma ut i naturen. Vi är en styrka om fem brandmän på platsen och beräknas vara så under några timmar till. 08:30 Räddningsledningen har nu beslutat att fortsätta kyla de två gasflaskor som finns kvar i byggnaden. Avspärrningarna runt bilverkstaden behålls under förmiddagen, därefter räknar vi med att de utrymda personerna kan flytta tillbaka hem. Räddningsstyrkan kommer nu att succesivt försöka närma sig branden. Eftersläckningsarbetet beräknas ta 5-6 timmar. Just nu släcker vi försiktigt på grund av risken för att miljön kan ta skada av släckvattnet, som är starkt förorenat av brandresterna. En fördämning kommer att byggas för att kunna suga upp släckvattnet. 00:50 Vi trappar nu ner verksamheten i staben och stänger vårt pressnummer. Vi kan återigen ta emot samtal från kl. 07.30 på fredagsmorgonen. Media uppmanas att ringa 0454-30 51 45. 00:30 Räddningsledningen har nu fattat beslut om hur insatsen ska genomföras under natten. De gasflaskor som är kvar i byggnaden ska kylas under natten. Just nu är vi på plats med sju man och kommer att trappa ner till fem man snarast möjligt. Kl. 07.00 ska räddningsledningen ta nya beslut om kylningen ska fortsätta även under förmiddagen. 23:57 Byggnaden har rasat in och det ryker inte längre lika mycket. Varningen om röken är indragen. På platsen pågår kylning av gasflaskor genom vattenbegjutning. Just nu tas beslut om den fortsatta inriktningen av insatsen. Avlösning är genomförd och styrkan är på plats minst till kl. 08.00 imorgon bitti. 22:50 Just nu pågår en brand i en bilverkstad på Torsövägen i Sölvesborgs kommun. Det brann kraftigt i byggnaden vid räddningstjänstens ankomst och så småningom övertändes byggnaden. Vår inriktning blev att begränsa branden till verkstadsbyggnaden och skydda två intilliggande byggnader. Kraftig svart rök drev från olycksplatsen nordväst ut. Räddningsledaren gick ut med ett varningsmeddelande om att hålla sig inomhus, stänga fönster, dörrar och ventillation om man besväras av röken. Det finns också gasflaskor i byggnaden och explosionrisken är överhängande. Räddningsledaren tog därför beslut om att evakuera tre fastigheter i närområdet. Totalt har fyra räddningsstyrkor varit involverade i arbetet vilket totalt är ca. 20 st brandmän. Ingen människa har kommit till skada. Vi kommer att vara på platsen under hela natten.   Texten uppdateras