Nya brandmän i beredskap

Publicerades den av

Här ser ni våra nya brandmän i beredskap (deltidsbrandmän). De har avverkat sin första vecka i den tre veckor långa preparandutbildning de ska genomgå. I utbildningen, som vi utför i egen regi, ingår bla rökdykning, trafikolycka och sjukvård. Vi hälsar dem varmt välkomna till oss!

SRC-certifierade

Publicerades den av

Under förra veckan utökade flera i personalen sina kompetenser med ett src-certifikat. Ett certifikat krävs för att få använda en maritimt vhf-radio, som använd när man är på sjön. Glädjande kan vi meddela att samtliga blev godkända på examinationen.

Vill du jobba med skydd mot olyckor?

Publicerades den av

Passa på att söka till utbildningen SMO innan 15 april! Utbildning i Skydd mot olyckor (SMO) är en tvåårig eftergymnasial utbildning för dig som vill bli brandman och arbeta med räddning och säkerhet. Utbildningen finns både som skolbunden och distansbaserad. Många söker utbildningen för att kunna arbeta som brandman inom kommunal räddningstjänst, men utbildningen ger dig också en god grund att stå på för andra yrken. Arbetet inom räddningstjänsten består av både förebyggande arbete och utryckningar. Det förebyggande arbetet innebär att du arbetar för att minska bränder och olyckor i samhället. Exempel på förebyggande arbete är tillsyn av brandskyddet på skolor och företag, planering och genomförande av brandskyddskampanjer eller utbildning på arbetsplatser och skolor.   Sista ansökningsdagen är 15 april. För att se vilka behörighetskrav som gäller, läs mer på MSB:s hemsida.

Ökad risk för gräsbränder

Publicerades den av

Med anledning av den senaste veckans gräsbränder vill vi påminna om att det är väldigt torrt i marken. Ta det därför extra försiktigt om ni ska elda eller grilla, torrt fjolårsgräs kan lätt ta eld. Ladda gärna ner Din Säkerhets app BRANDRISK Ute för att få koll på brandrisken just där du bor.

Brandfarlig vätska i hemmiljö

Publicerades den av

Det finns regler om hur man får förvara brandfarliga vätskor i hemmiljö. I hemmet får man exempelvis förvara maximalt 100 liter brandfarlig vätska i behållare om högst 10 liter. I ett flerbostadshus får ingen förvaring ske på vinden och i garaget på bottenplan får endast reservdunk av drivmedel förvaras. Här följer några allmänna råd om hur du kan undvika olyckor med brandfarliga vätskor:
  • Ha aldrig mer brandfarliga vätskor hemma än du behöver (normalt en förpackning av varje).
  • Förvara dem sammanhållet och på en säker plats.
  • Under arbete – sätt på locket innan du ställer ifrån dig förpackningen.
  • Se till att det inte finns något som kan förorsaka antändning i närheten, som till exempel heta ytor, eld, glöd eller elektriska och mekaniska gnistor.
  • Låt inte barn använda brandfarliga vätskor utan övervakning.
Läs mer här.

112-dagen

Publicerades den av

Idag är det den 11/2, alltså 112-dagen. Syftet med 112-dagen är att öka kunskapen om vårt nödnummer samt uppmärksamma att numret även fungerar utomlands. Nödnumret 112 fungerar i alla EU-länder. Det är avgiftsfritt att ringa 112 både i det fasta telefonnätet och i mobiltelefonnätet. Till skillnad från Sverige har man i många EU-länder även andra nödnummer, men det räcker att man kommer ihåg nödnumret 112 i alla EU-länder för att hamna rätt. Källa: www.112.se

Vi söker deltidsbrandmän

Publicerades den av

Räddningstjänsten Västra Blekinge söker deltidsbrandmän till Karlshamn, Sölvesborg och Mjällby. Som deltidsbrandman har du beredskap en vecka åt gången, antingen var tredje eller var fjärde vecka. Du ska då kunna ta dig till din brandstation under dygnets alla timmar inom en viss föreskriven tid. Det är därför viktigt att du bor och/eller arbetar nära din brandstation. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är räddningstjänst i utryckningsstyrkan:
  • skadeavhjälpande insats vid räddningstjänst. Släcka bränder, rädda liv, sanering vid trafik- och kemolyckor är några exempel.
  • övningar för förberedande av insats.
  • förebyggande brandskydd och information/utbildning till privatpersoner och företag.
Läs mer i vår annons. Blankett medgivande arbetsgivare. Är du intresserad av att bli deltidsbrandman och vill veta mera om vad det innebär, är du välkommen på informationskvällen den 3 februari kl. 18:00 på brandstationen i Karlshamn eller Sölvesborg. Vi kommer även nu på lördag den 30 januari vara på plats i Karlshamn, Sölvesborg och Mjällby och informera på följande platser:
  • på torget i Karlshamn och Sölvesborg mellan kl. 11:00-12:30
  • utanför Extra Mjällby Stormarknad mellan kl. 11:00-14:00.
  Upplysningar:                      Melissa Millbourn, Räddningschef, tfn: 0454-30 51 03 Sandra Bohlin, HR-chef, tfn: 0454-30 51 24 Martin Wijk i Sölvesborg och Mjällby, tfn: 0454-30 51 07 Mats Svensson i Karlshamn, tfn. 0454-30 51 27 Mikael Persson, facklig företrädare BRF, tfn: 0703-75 74 46 Lars-Håkan Svensson, facklig företrädare Kommunal, tfn: 0730-40 41 17   Ansökan med personligt brev, meritsammanställning (CV) samt betygskopior skall vara Räddningstjänsten Västra Blekinge tillhanda senast 2016-02-14. Adresseras: Räddningstjänsten Västra Blekinge, ATT: Sandra Bohlin, Rörvägen 2, 374 32 Karlshamn eller e-post: administration@raddning.com   Välkommen med din ansökan!    

Förrädiska isar

Publicerades den av

Nu när kylan har slagit till ordentligt så är det många som lockas av att ge sig ut på våra isar. Tänk då på att aldrig ge dig iväg ensam, det är den bästa livförsäkringen. Men oavsett om du är ensam eller i sällskap på isen bör du ha med dig följande utrustning: •Isdubbar •Ispik eller isbill •Räddningslina •Flythjälp •Mobiltelefon
Läs mer på dinsakerhet.se

Räddningschefen sammanfattar 2015

Publicerades den av

2015 – snart ett minne blott!   Tiden flyger iväg, bara ett par dagar kvar till julafton. Det ska bli skönt med lite julledighet nu…   Mitt första år som Räddningschef har gått otroligt fort. Det har varit ett intensivt, intressant och givande år med införande av nytt verksamhetssystem, utbildning av nya deltidsbrandmän, flera nyanställningar, förberedelser inför en omorganisation och om- och tillbyggnad på övningsfältet för att ta några exempel . Nu kan insatsövningar och rökövningar göras på fältet i en 185 m2 stor byggnad som kan anpassas till att vara en villa, ett flerbostadshus eller ett fartyg. Jättekul att ta detta i drift 2016 med nya möjligheter i övningsverksamheten! Jag passar på att tacka driften för ett väl genomfört arbete!   Jag tänkte göra en kort sammanfattning av året som gått och samtidigt informera lite om vad som komma skall.   Larmen ökar Antalet larm ökar för varje år som går och vi är snart uppe i 900 larm i våra tre kommuner. De larm som ökar mest är ”I väntan på ambulans”, IVPA. Till stor del beror ökningen på att vi, sedan juli 2014, larmas ut samtidigt som ambulansen på alla hjärtstopp eller misstanke om hjärtstopp. Tidigare larmades Räddningstjänsten endast ut om det fanns en tidsvinst i förhållande till ambulansen. Även antalet automatiska brandlarm är många, vilket påverkar det totala antalet larm till stor del.   Nya befäl Fem nya befäl har utbildats på MSB:s skola i Revinge och har därmed tagit klivet från att vara brandmän till att bli styrkeledare. Dessutom har en medarbetare genomfört vidareutbildning som befäl, Räddningsledning B, och kommer under 2016 att börja åka som insatsledare. Jag hoppas att ni kommer trivas i era nya roller i organisationen och på skadeplatsen! Utöver dessa, lite längre utbildningar, har våra brandmän och befäl genomfört 14 olika utbildningar i bl.a. kättinglosstagning, akutsjukvård, motorsåg och fartygsbrandsläckning. Totalt har 43 personer vidareutbildats!   PFOS Räddningstjänsten har under året analyserat samtliga skumvätskor i förbundet och funnit att våra skumvätskor inte innehåller PFOS. Att en skumvätska inte innehåller PFOS betyder inte att den är ofarlig för miljön. Det finns flera andra per- och polyfluorerade föreningar som har egenskaper som liknar PFOS och det finns också föreningar som i sin nedbrytning bildar ämnen som liknar PFOS till struktur och egenskaper. Därför är det ytterst viktigt att Räddningstjänsten fortsättningsvis överväger när skuminsatser planeras, var tar släckvattnet vägen, miljöpåverkan, kostnad/nytta etc.   Cold Cut Systems På släckbilen i Karlshamn har vi ett släcksystem som kallas ”skärsläckare”. En skärsläckare gör det möjligt att, på ett lättare sätt, kunna släcka bränder i konstruktioner och i dolda utrymmen. Efter att ha utvärderat de insatser som genomförts med skärsläckaren (som ett av flera verktyg) har vi konstaterat att den bidragit till att vi räddat mycket stora ekonomiska värden. Av den anledningen kommer även nästa släckbil, som ska upphandlas under 2016, att förses med skärsläckare.   Tillsyn i flerbostadshus På förebyggandeenheten har vi arbetat med att göra tillsyn i bl.a. flerbostadshus. Detta är ett viktigt fokusområde då vi vet att de flesta som skadas och omkommer i bränder gör det i bostadsmiljö. Totalt har ca 30 flerbostadshus tillsynats och det har visat sig att det finns brister i brandskyddet i nästan samtliga hus. Vi kommer därför att fortsätta tillsyna flerbostadshus under 2016 med syftet att stärka brandskyddet på dessa objekt.   De externa utbildningarna Ett mål som Räddningstjänsten har är att utbildningsinsatserna ska stärka den enskildes förmåga att förebygga olyckor. Under 2015 har vi utbildat 2335 personer i bl.a. heta arbeten och allmän brandkunskap. Dessutom har samtliga elever i årskurs 7 fått utbildning och ”teambuilding” av räddningstjänst, polis och fältgrupp. Åk 7-utbildningen har varit ett lyckat projekt under många år och tanken är att vi fortsätter åk 7-utbildningen under 2016. Samtidigt återupptar vi utbildningen i åk 4 och då med ledord som brand, tafik och drunkning.   Under 2016 kommer den externa utbildningen att ha fokusområde ”asylboenden”. Verksamhetsansvariga för dessa boenden bör ha bättre kunskap om hur de förebygger bränder och hur de agerar när det väl börjar att brinna. Det är också viktigt att de ansvariga vidareförmedlar brandkunskap till de boende och att detta sker kontinuerligt då de personer som bor här ofta bor här under en kortare period. Planen är att påbörja denna utbildning i början av året och vi hoppas att intresset är stort hos verksamhetsansvariga!   Nya medarbetare Under året har vi rekryterat flera nya medarbetare. Förutom alla nya ”RiBare” har vi anställt en brandingenjör, en drifttekniker, en vaktmästare, en ekonom och en brandinspektör! Vi hälsar er varmt välkomna i organisationen och hoppas att ni kommer att trivas med oss.   Insatser Jag vill avsluta min sammanfattning med att nämna två händelser som inträffat under det gångna året, som fått mig att fundera över det viktiga i livet. Dels tänker jag på trafikolyckan på Svängstavägen i januari, då en av våra brandmän kom undan med livet i behåll efter att ha blivit påkörd av en lastbil i samband med trafikdirigering. Jag är otroligt glad och lättad över att utgången blev som den blev och att vi fortfarande har honom med oss idag! Den andra händelsen är insatsen på båten Zeus i Sölvesborgs ytterhamn. En oerhört tragisk händelse för de inblandade och de närstående som minst sina nära och kära. Samtidigt vill jag återigen påminna er, brandmän och befäl, som var där, ni gjorde ett fantastiskt jobb!   Nu återstår för mig att tacka för det gångna året och önska er alla en riktigt GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!! Jag ser fram emot ett 2016 med fortsatt stort engagemang och framåtanda.   Vid pennan   Melissa Millbourn Räddningschef