Industribrand i Ysane

Publicerades den av

18.45 Branden har nått avslutningsskedet och insatsen kommer att avvecklas under kvällen. Räddningstjänsten kommer att vara kvar under natten för bevakning med ett befäl och två brandmän. Vi räknar med att lämna platsen i morgon kl. 09.00. 14.20 Läget för branden har förbättrats. Vi får nu god effekt med att ta bort takplåtar med hjälp av kranbilen. Den upprättade begränsningslinjen håller också. Branden är under kontroll. Vi räknar med att successivt avveckla insatsen under seneftermiddagen. Dock har vi mycket arbete kvar att göra innan dess. 13.30 Arbetet vid olycksplatsen fortsätter med att begräsa branden. Vi har larmat in en kranbil som ska hjälpa oss att ta bort taket för att komma åt branden. Till en början fanns uppgifter om att det fanns gasflaskor inne i byggnaden. Denna risk är nu hanterad och flaskorna är säkrade. Det finns heller inga andra risker i omgivningen och inga varningar är utfärdade. Vi fortsätter att uppmana till försiktighet vid passage förbi olycksplatsen på E22. 12.30 Just nu pågår en brand i en industri i Ysane i Sölvesborgs kommun. Branden började i en målerilokal och har spridit sig till taket. Just nu håller räddningstjänsten på att begränsa branden så att den inte ska sprida sig till andra lokaler i fastigheten. Trafiken på E22 förbi olycksplatsen är begränsad och vägen kan komma att stängas av helt beroende på hur branden utvecklas. Ta det försiktigt förbi Ysane.   Texten uppdateras.