Statistik för räddningsinsatser 2012

Publicerades den av

Nu har vi sammanställt statistiken från genomförda räddningsinsatser 2012. Vi kan konstatera att vi har genomfört något fler insatser än under ett genomsnittsår. Glädjande är att bränderna i byggnad har minskat något jämfört med 2011 och att ökningen av antalet felaktiga automatiska brandlarm har brutits av. Antalet trafikolyckor verkar nu har nått till en högre nivå och stabiliserat sig runt 100 villket är en generell ökning under de senaste åren. En orsak till ökningen är att vi larmas på fler singelolyckor än tidigare. Uppdragen I Väntan På Ambulans, IVPA och övrig hjälp till ambulanssjukvården har ökat under året. Årets insatser var flest till antalet sedan starten 2008. Två gånger under 2012 har vi gått ut i radion och varnat allmänheten om att ohälsosam brandrök sprider sig i området. Detta är en relativt ovanlig åtgärd. Båda händelserna gäller brand i däck där tjock svart rök drog fram i omgivningarna. Ingen skada har rapporterats i samband med dessa bränder. Två personer har under året avlidit vid brand i bostaden, den ena i en villa och den andra i en lägenhet. Här följer en kort sammanfattning av några räddningsinsatser under 2012. Brand i villa Vilshult 2012-04-29 När vi kommer fram till fastigheten konstaterar vi att huset är helt övertänt och det finns ingenting att rädda. En person hittas i resterna av villan och konstateras vara avliden. Brand i verkstad Istaby 2012-05-24 Kraftig brand i bilverkstaden. Vi lyckades få ut nycklar till några bilar och körde ut dessa. Gasflaskor inne, fick ut ett par stycken, men inte alla. På vinden och utanför byggnaden fanns däck i stor omfattning. Riskområde 300 m medförde att ett par fastigheter utrymdes, ca 10 pers. VMA mitt under Eurovision song Contest och fick därigenom bra effekt bland annat via sociala medier. Brand på återvinningsanläggning 2012-08-26 Brand i 900 m3 däck. Stor strålningsvärme gör att vi inte kommer nära branden. VMA går ut, vilket snabbt ändras till ”de som är berörda av röken…”. Så småningom täcks branden med slagg/sand. Brand i källare Ekerydsplan Olofström 2012-10-12 Kraftig rökutveckling från brand i källarförråd. Räddningsedaren försöker inledningsvis få alla att stänga sina fönster och stanna kvar i lägenheterna. Tre trapphus rökfyllda. Flera personer evakueras via trapphusen varav två med andningsmask kopplad till rökdykare. Detta är en mycket ovanlig åtgärd. En man tas ner från andra våningen via balkongen. Lägenhetsbrand Järnvägsgatan Olofström 2012-12-12 Brand i en lägenhet vid framkomsten. Ett par hyresgäster står på en balkong. En person befaras vara kvar i lägenheten. Rökdykare sätts in i lägenheten och hittar en person som konstateras vara avliden. Detta blev det första larmet för den nya organisationen med Första Insatsperson, Fip, i Olofström. Här kan du ladda hem all statistik för 2012