Skadeplatskonferens i Helsingborg

Publicerades den av

Under 27- 28 september deltog Räddningstjänsten Västra Blekinge på Skadeplats (en konferens som hölls i Helsingborg). Vi var sex personer som tog del av föreläsningar och uppvisningar inom området hållbart skadeplatsarbete. I nutidens debatter om klimatförändring och västvärldens konsumtionsbeteende ska den enskilda människan agera för att bidra till en mer hållbar värld för nästkommande generationer. Vi möter också ett samhälle som kräver mer produktivitet på allt snabbare tid utav både företag och privatpersoner. Inte minst Räddningstjänsten med sina släckmetoder, utalarmeringsrutiner och ny teknik måste kunna möta samhällets krav, nutidens teknik men även konsekvenser av eventuella klimatförändringar i framtiden. Efter två dagar med föreläsningar/uppvisningar om bland annat solcellsanläggningar, skogsbrand och växthuseffektens konsekvenser, till framtidens utryckningsdönare samt förevisningar om nya släckmedel för batteribränder vill vi tacka årets konferens! Givande innehåll som vi i organisationen kan arbeta vidare med för att möta framtidens behov i resan mot ett mer hållbart samhälle.  

Gräsbrandrisk

Publicerades den av

Under kommande helg råder det stor risk för gräsbränder i Blekinge län. Räddningstjänsten uppmanar till försiktighet vid eldning utomhus. Råd vid eldning utomhus: - Marken kring den plats där eldningen sker skall vara fuktig. - Gör inte en stor brasa direkt utan lägg på efterhand.

- Se till att släckutrustning (vattenslang, spade, kratta) finns tillgänglig.

- Lämna inte elden obevakad.

- Var noga med att släcka elden då eldningen är klar.


Se hur stor risken för gräsbrand är där du bor: Karta över gräsbrandrisken 


Sverige är ett avlångt land och redan i februari börjar det finnas risk för gräsbränder i södra Sverige.

Säsongen för gräsbrand varar normalt 1 februari - 1 juni.

I början av april ökar risken för skogsbränder. Säsongen för skogsbrand varar normalt 10 april - 31 augusti. Bränder startar lätt i det torra fjolårsgräset och spridningen är snabb. Var därför försiktig med eld eller annat som kan antända det torra fjolårsgräset. När årets nya gräs vuxit upp minskar brandrisken snabbt.