Varning för “Sotarbluff”!

Publicerades den av

VIKTIGT MEDDELANDE
Återigen får vi information om att det finns personer som ringer runt och försöker få privatpersoner att anlita dem för att rengöra/sota sina imkanaler och köksfläktar. Enligt uppgift utger sig dessa att samarbeta med räddningstjänsten.
1. Räddningstjänsten Västra Blekinge har inga samarbeten om rengöring av imkanaler.
2. Det finns inga krav på att man måste rengöra imkanalen eller köksfläkten i en bostad. Detta krav togs ur lagstiftningen år 2004.
Vi passar på att varna, så att inte fler blir utsatta. Det är bra att rengöra imkanalen ibland ur ett brandskyddsperspektiv, men det är inget krav.

Vill du jobba hos oss? Förlängd ansökan!

Publicerades den av

Vi söker vikarierande brandingenjör till enheten förebyggande som har myndighetsutövning, extern utbildning och kommunikation som ansvarsområden. Vi är en flexibel och öppen organisation där du kommer att få stora möjligheter att själv kunna påverka dina arbetsuppgifter och din arbetssituation. Som brandingenjör kommer du att arbeta med tyngdpunkten i de förebyggande frågorna. Förbundet har 20 anläggningar som är klassificerade som farlig verksamhet där det finns behov av ett nära och bra samarbete. Övriga arbetsuppgifter är rådgivning, tillsyn, tillståndshantering samt övrigt förekommande remisshantering. Välkommen med din ansökan! Annons vik brandingenjör

Stor brandrisk i länet och höga temperaturer att vänta

Publicerades den av

Stor brandrisk i länet och höga temperaturer att vänta 🔥 Det är fortsatt extremt torrt i skog och mark och risken för brandspridning är mycket stor, särskilt i vissa delar av Blekinge. Den pågående pandemin och det ihållande varma vädret gör att det är extra viktigt att vi tillsammans hjälps åt att förhindra skogsbränder. Sedan den 12 juni råder eldningsförbud i länet. Det innebär att du får lov att grilla vid fasta iordningsställda grillplatser på allmän plats som är utformade så att risken för brandspridning är låg. Men var ändå extra försiktig så att elden inte sprider sig och säkerställ att det är ordentligt släckt med vatten innan du lämnar grillplatsen. Läs mer om vad eldningsförbud innebär på länsstyrelsens webbplats: https://www.lansstyrelsen.se/…/krisb…/om-eldningsforbud.html

Idag hissas regnbågsflaggan för allas lika värde

Publicerades den av

Nu i veckan skulle Stockholm Pride ha dragit igång. I år blir det annorlunda på grund av omständigheterna med Coronapandemin. Regnbågsflaggan har blivit en internationell symbol för mångfald och stolthet. Flaggan signalerar också ett jämställt, öppet och demokratiskt samhälle. Idag hissar vi regnbågsflaggan med glädje och stolthet och hyllar rätten att vara den man är och älska den man vill.

Vill du hjälpa till?

Publicerades den av

Vill du vara en del av samhällets krishantering? Gillar du nya utmaningar?   Vi söker dig som vill tjänstgöra i Blekinges nya gemensamma räddningsvärn och på så sätt bidra till vår ökade förmåga vid större händelser och ett tryggare samhälle. Räddningsvärnet ska i första hand kunna hjälpa räddningstjänsten vid skogsbränder. Det innebär att hantera materiel som motorsprutor, slangar, strålrör och diverse handredskap för att kunna lösa uttalade uppgifter vid en skogsbrand.   Räddningsvärnspersonalen kan vara bosatt i hela länet med en inställelsetid om två timmar till brandstationerna i Karlskrona, Ronneby eller Karlshamn. I räddningsvärnet har du ingen formell anställning och heller ingen lön. Däremot ersätts du för arbetad tid när du kallas ut med tjänsteplikt vid t.ex. övningar, utbildning och insats.   Ansök och se mer information här! Annons skogsbrandvärnspersonal Blekinge Utbildning skogsbrandvärnspersonal Vanliga frågor om skogsbrandsvärn Bildkälla: MSB utbildningsmaterial

Minska smittspridning

Publicerades den av

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller att minska smittspridningen av Coronaviruset i samhället samt att försöka skydda vår egen samhällsviktiga verksamhet har vi beslutat om en rad åtgärder. Följande gäller från idag den 17 mars och tillsvidare:
• Vi kommer att vara selektiva vad gäller möten och inte delta eller bjuda in till sådana om det inte anses vara nödvändigt just nu.
• Utbildningar för skolor och övrig säljutbildning kommer inte att genomföras.
• Vi kommer inte att ta emot några studiebesök och vi vädjar till allmänheten att inte göra spontana besök på våra brandstationer. Har ni frågor är ni istället välkomna att ringa oss på 0454-30 51 00 eller maila till vastra.blekinge@raddning.com.
 
Utöver detta har vi även beslutat om ett antal interna åtgärder och riktlinjer för vår personal. Allt för att försöka förebygga smittspridning och kunna minska konsekvenserna om vi ändå drabbas. Nu ligger allt fokus på att se till att den utryckande verksamheten fungerar så normalt som möjligt.
 
För mer information om viruset och läget i regionen och Sverige hänvisar vi till våra olika expertmyndigheter t.ex. Folkhälsomyndigheten.
 
Tack för er förståelse! Ta hand om er så hoppas vi att vi snart ska kunna mötas som vanligt igen!
//Kenneth Jensen, förbundschef och Magnus Kärvhag, räddningschef

Höga flöden

Publicerades den av

Det råder nu klass 2-varning för mycket höga flöden för nedre delen av Mörrumsån. Flödet är högt även i Mieån, men har ännu inte nått upp i varningsnivå. Den stora mängden nederbörd under hösten och vintern har lett till mycket höga flöden i vattendrag på sina håll i Blekinge. SMHI varnar nu för att flödena förväntas stiga vid ytterligare nederbörd. Läs mer på länken till Karlshamns kommun.

Statistik insatser år 2019

Publicerades den av

Insatsstatistiken för år 2019 är nu preliminärt klar. Räddningstjänsten har totalt larmats till 868 händelser under 2019, vilket är en minskning med 11% från föregående år. Huvuddelen av händelsetyperna har minskat i antal jämfört med föregående år. Trenden över en längre period är fortsatt tydlig. Det totala antalet händelser som räddningstjänsten larmats till de senaste tio åren har ökat. Från år 2010 har antalet larm ökat med ca. 30% med ett medelvärde på 813 händelser årligen. En mer normalvarm sommar medförde en minskning av antalet terrängbränder jämfört med rekordåret 2018. Även omfattningen av terrängbränderna blev mindre jämfört med året innan. En stor del av insatserna vi larmas till är trafikolyckor, särskilt kopplat till väg E22 på grund av höga hastigheter och den stora trafikvolymen. Över en längre period fortsätter antalet trafikolyckor att öka i statistiken. Sedan år 2010 har trafikolyckorna ökat med 50% med ett medelvärde på 135 händelser årligen. En ökning av antalet trafikolyckor med vilda djur som orsak, kan konstateras under år 2019. Antalet har fördubblats om jämförelsen görs med nivåer åren 2014-2017 där 6-8 olyckor med vilda djur inträffade. Ökningen började år 2018 med 13 olyckor och under år 2019 kan 15 olyckor med vilda djur räknas in i statistiken. Älg, rådjur och vildsvin är orsaken till olyckorna där fördelningen mellan de olika djuren är jämn med fem olyckor per djurart. Vår statistik överensstämmer inte med statistik från Nationella Viltolycksrådet som har noterat en nedgång av viltolyckorna i Blekinge. Förklaringen till differensen är svår att bedöma, men kanske att räddningstjänsten larmas på fler allvarliga olyckor med djur. Tyvärr har tre dödsbränder inträffat under året. Två av dessa inträffade i villor och den tredje personen omkom efter en brand i en husvagn. Tre inträffade bränder med dödlig utgång under samma år är mycket ovanligt. Efter varje dödsbrand rapporteras omständigheterna till MSB, som har särskilt fokus på sammanställning av dödsbränder. Numera finns mycket fakta kring omständigheterna vilket kan möjliggöra förebyggande åtgärder. Samhällsproblemet med dödsbränder kräver dock samverkan mellan många olika myndigheter och organisationer. Preliminära siffror för hela landet visar att 85 personer omkom i bränder 2019. 2018 var det 73 stycken. I tabellen nedan kan du se hur larmen fördelas.   Årets händelser
  2019 2018 2017 2016
Brand i byggnad 86 89 60 79
Brand i skog och mark 44 85 27  
Annan brand 59 90 87 135
Trafikolycka 164 172 145 140
Annan räddning 85 76 89 70
Automatlarm, ej brand 240 234 235 277
Övrigt 190 231 200 205
Totalt 868 977 843 906
   

Förbered barnen inför Östersjöfestivalens konserter

Publicerades den av

Föräldrar kan bidra till en säker musikupplevelse. Det menar Östersjöfestivalens säkerhetsansvariga som förväntar sig extra många barn under onsdagens konsert i Karlshamn. Östersjöfestivalen är en välbesökt stadsfestival. Det gillar vi! Detta ställer höga krav på säkerheten. Med The Fooo och Nause på scenen den 16 juli, räknar festivalledningen med att barn kommer att utgöra en stor del av publiken. Säkerhetsansvariga riggar nu för detta och som förälder kan du bidra mycket genom att vara tillgänglig under festivalen och genom att förbereda ditt barn på vad man bör tänka på. Tio tips inför konserten
  • Var tillgänglig för ditt barn eller säkerställ att det finns annan ansvarig i närheten
  • Håll ihop med någon
  • Utse en mötesplats om ni tappar bort varandra
  • Kom i god tid till insläppet. Där uppstår ofta trängsel strax innan evenemangets start.
  • Tänk på var du står. Det är störst trängsel och klämrisk om du står framför scenen.
  • Använd hörselskydd
  • Glöm inte att dricka vatten. Man blir lätt uttorkad/överhettad i en varm folkmassa.
  • Om du börjar må dåligt eller om det blir otrevligt, signalera till personalen eller ta dig ut mot sidorna/bakåt. Ta gärna hjälp av en kompis
  • Följ råd och anvisningar från evenemangsansvariga, de kan området och vet bäst hur man undviker problem.
  • Knuffas inte
För mer information, besök http://www.dinsakerhet.se/Fritid--resor/Checklistor/Saker-konsert/