Förbered barnen inför Östersjöfestivalens konserter

Publicerades den av

Föräldrar kan bidra till en säker musikupplevelse. Det menar Östersjöfestivalens säkerhetsansvariga som förväntar sig extra många barn under onsdagens konsert i Karlshamn. Östersjöfestivalen är en välbesökt stadsfestival. Det gillar vi! Detta ställer höga krav på säkerheten. Med The Fooo och Nause på scenen den 16 juli, räknar festivalledningen med att barn kommer att utgöra en stor del av publiken. Säkerhetsansvariga riggar nu för detta och som förälder kan du bidra mycket genom att vara tillgänglig under festivalen och genom att förbereda ditt barn på vad man bör tänka på. Tio tips inför konserten
  • Var tillgänglig för ditt barn eller säkerställ att det finns annan ansvarig i närheten
  • Håll ihop med någon
  • Utse en mötesplats om ni tappar bort varandra
  • Kom i god tid till insläppet. Där uppstår ofta trängsel strax innan evenemangets start.
  • Tänk på var du står. Det är störst trängsel och klämrisk om du står framför scenen.
  • Använd hörselskydd
  • Glöm inte att dricka vatten. Man blir lätt uttorkad/överhettad i en varm folkmassa.
  • Om du börjar må dåligt eller om det blir otrevligt, signalera till personalen eller ta dig ut mot sidorna/bakåt. Ta gärna hjälp av en kompis
  • Följ råd och anvisningar från evenemangsansvariga, de kan området och vet bäst hur man undviker problem.
  • Knuffas inte
För mer information, besök http://www.dinsakerhet.se/Fritid--resor/Checklistor/Saker-konsert/

Valborgsmässoeldar

Publicerades den av

Äntligen lite vårluft! Tyvärr kommer det en del risker med det varma vädret också. Inför valborgmässofirandet vill vi påminna om det för närvarande är torrt i markerna och enligt SMHI:s brandriskprognos är det ”stor brandrisk” eller ”mycket stor brandrisk”. Vid dessa förhållanden råder eldningsförbud. Det som inte omfattas av förbudet är eldning/grillning vid särskilt iordningställda grillplatser vilket skulle kunna vara grilltunnor, cementrör eller liknande anordningar. Räddningstjänsten förutsätter att bränslet i dessa fall utgörs av ved och att mängden ved som eldas begränsas till ca 50 liter. För traditionella risbål beviljas inga dispenser från eldningsförbudet. Självklart gäller att man ska iakta normala försiktighetsåtgärder. Läs mer om eldning utomhus på länken. Trevlig valborg!

Statistik för räddningsinsatser 2012

Publicerades den av

Nu har vi sammanställt statistiken från genomförda räddningsinsatser 2012. Vi kan konstatera att vi har genomfört något fler insatser än under ett genomsnittsår. Glädjande är att bränderna i byggnad har minskat något jämfört med 2011 och att ökningen av antalet felaktiga automatiska brandlarm har brutits av. Antalet trafikolyckor verkar nu har nått till en högre nivå och stabiliserat sig runt 100 villket är en generell ökning under de senaste åren. En orsak till ökningen är att vi larmas på fler singelolyckor än tidigare. Uppdragen I Väntan På Ambulans, IVPA och övrig hjälp till ambulanssjukvården har ökat under året. Årets insatser var flest till antalet sedan starten 2008. Två gånger under 2012 har vi gått ut i radion och varnat allmänheten om att ohälsosam brandrök sprider sig i området. Detta är en relativt ovanlig åtgärd. Båda händelserna gäller brand i däck där tjock svart rök drog fram i omgivningarna. Ingen skada har rapporterats i samband med dessa bränder. Två personer har under året avlidit vid brand i bostaden, den ena i en villa och den andra i en lägenhet. Här följer en kort sammanfattning av några räddningsinsatser under 2012. Brand i villa Vilshult 2012-04-29 När vi kommer fram till fastigheten konstaterar vi att huset är helt övertänt och det finns ingenting att rädda. En person hittas i resterna av villan och konstateras vara avliden. Brand i verkstad Istaby 2012-05-24 Kraftig brand i bilverkstaden. Vi lyckades få ut nycklar till några bilar och körde ut dessa. Gasflaskor inne, fick ut ett par stycken, men inte alla. På vinden och utanför byggnaden fanns däck i stor omfattning. Riskområde 300 m medförde att ett par fastigheter utrymdes, ca 10 pers. VMA mitt under Eurovision song Contest och fick därigenom bra effekt bland annat via sociala medier. Brand på återvinningsanläggning 2012-08-26 Brand i 900 m3 däck. Stor strålningsvärme gör att vi inte kommer nära branden. VMA går ut, vilket snabbt ändras till ”de som är berörda av röken…”. Så småningom täcks branden med slagg/sand. Brand i källare Ekerydsplan Olofström 2012-10-12 Kraftig rökutveckling från brand i källarförråd. Räddningsedaren försöker inledningsvis få alla att stänga sina fönster och stanna kvar i lägenheterna. Tre trapphus rökfyllda. Flera personer evakueras via trapphusen varav två med andningsmask kopplad till rökdykare. Detta är en mycket ovanlig åtgärd. En man tas ner från andra våningen via balkongen. Lägenhetsbrand Järnvägsgatan Olofström 2012-12-12 Brand i en lägenhet vid framkomsten. Ett par hyresgäster står på en balkong. En person befaras vara kvar i lägenheten. Rökdykare sätts in i lägenheten och hittar en person som konstateras vara avliden. Detta blev det första larmet för den nya organisationen med Första Insatsperson, Fip, i Olofström. Här kan du ladda hem all statistik för 2012  

Utbildning om företagsklimatet

Publicerades den av

Under vecka 43 deltar två av Räddningstjänstens handläggare i en utbildning om hur vi bemöter företag och hur vi kan förbättra klimatet för företagarna. Utbildningen drivs av Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Tillväxtverket och har fått namnet "Förenkla helt enkelt".

Utbildningen riktar sig till chefer, politiker och handläggare som har kontakter med företagen i olika situationer, det kan röra sig om hantering av tillstånd eller etableringar av olika slag. Vi är totalt ca 90 deltagare från Blekinges kommuner och Länsstyrelsen som deltar på Östra Piren i Karlshamn.

Utbildningen genomförs i tre steg där vi idag är inne i den andra delen. Ämnen som behandlas är t.ex. företagens villkor och näringslivets betydelse för kommunerna, hur olika regelverk påverkar företagen och hur vi kan tydliggöra olika roller mellan tjänstemän, politiker och företagen. En annan viktig del i utbildningen är att skapa engagemang för företagens villkor och visa på goda exempel från kommuner runt om i Sverige.

       

Brand på återvinningsanläggningen i Mörrum

Publicerades den av

16:30 Insatsen är nu avslutad och ansvaret är överlämnat till Västblekinge Miljö AB. Under eftermiddagen har vi lagt fast material över branden för att minska intensiteten och därmed även rökutvecklingen. Personal från anläggningen kommer att fortsätta med detta under kvällen. Alla styrkor är nu hemma igen och återställningsarbetet har påbörjats.   13:35 Räddningstjänsten har gått ut med nytt meddelande till allmänheten. Den tidigare faran med brandröken är över. Räddningsstyrkorna på plats fortsätter arbetet med att begränsa branden till däcken. 11:35 Röken har minskat och Räddningstjänsten har nu gått ut med ett nytt Viktigt meddelande till allmänheten. De som berörs av brandröken uppmanas hålla sig inomhus samt stänga fönster, dörrar och ventilation. 11:28 Strax innan klockan 10 inkom larm till Räddningstjänsten  om brand på återvinningsanläggningen i Mörrum. När första styrkan kommer till platsen brinner det i ett däcklager med omfattningen ca 15*15 meter. Branden har även spridit sig in i en byggnad där annat avfall ligger på tork. Tjock svart rök drev inledningsvis in över de västra delarna av Mörrum och Räddningstjänsten gick därför ut med ett varningsmeddelande till allmänheten. I nuläget arbetar två räddningsstyrkor med att begränsa branden till däcklagret.  

Testa brandvarnaren

Publicerades den av

Så här i sommar- och semestertider är kanske brandskyddet inomhus inte det första man tänker på. En liten tanke och en kontroll av brandvarnaren kan dock göra stor skillnad, särskilt om du har varit bortrest. I brandvarnaren finns det en varningsfunktion som ger signal om batteriet håller på att ta slut. Om du har varit bortrest nägra dagar eller någon vecka kan det vara så att du har missat varningen om batteriet. Ett tryck på testknappen löser detta och så kan du invänta batteribytet till strax innan jul. Första advent är ett bra kom-ihåg-datum för batteribyte. Men då är ju tyvärr sommaren  slut sedan länge... Här kan du se vår film om brandvarnare Även Din säkerhet har en film om brandvarnare

Studiebesök hos Sjöräddningssällskapet

Publicerades den av

Idag har vi varit på studiebesök hos Sjöräddningssällskapet, SSRS, i Hörvik och tittat på och provåkt en hydrokopter. Resursen är tänkt att öka förmågan till insats särskilt vintertid då vi ibland har svårt att komma ut på grund av issituationen. Hydrokoptern kan ta sig fram i vatten men kommer bäst till sin rätt på is. Nu får vi fundera på om detta kan vara något för oss eller om vi kan öka vår förmåga på något annat sätt. Är du intresserad av att titta på hydrokoptern så visar SSRS upp den på Killebom-festivalen i Sölvesborg under lördagen. De finns på plats kl. 10.00-14.00 i innerhamnen tillsammans med Räddningstjänsten. Vi tackar Bert-Ola från SSRS för att vi fick komma! Här kan du se ett filmklipp från turen utanför Hörvik: Här kan du se ett filmklipp fråm hamnen i Hörvik:

Idag börjar Killebom

Publicerades den av

Idag startar äntligen Killebom! Sölvesborgs stadsfestival genomförs traditionsenligt vecka 27 varje år och självklart är Räddningstjänsten med på ett hörn. På lördag kl. 11.30 planerar vi att genomföra en uppvisning i innerhamnen, som visar hur vi arbetar vid en trafikolycka. Den kommer att genomföras med skademarkörer (levande personer) och visa på två olika sätt att undsätta patienter som inte själva kan ta sig ur fordonet. Lite senare på lördagen ca. kl.13.15 kommer vi att göra en gemensam uppvisning tillsammans med SSRS, tiden däremellan kommer vi att visa upp våra bilar och informera om brandskydd i fritidsbåtar, camping, grillning, barnsäker pool och trädgårdsdamm. Vi kommer också att uppmärksamma vårt projekt farligt vatten som handlar om drunkningsolyckor och hur man kan få ner antalet förolyckade. Du kan träffa oss mellan kl. 10.00-14.00 lördagen den 7 juli. Förutom ovanstående har vi också en myndighetsroll på Killebom. Framförallt innebär detta kontroller av gasolhanteringen vid matvagnar och liknande och säkerheten i serveringstälten. Kontroller genomförs hos samtliga som hanterar gasol. Även alla serveringstälten får ett besök av oss. Sist, men inte minst, kontrollerar vi även framkomligheten för Räddningstjänstens fordon under Killebom.  

Seminarium om anlagd brand

Publicerades den av

Räddningstjänsterna Östra och Västra Blekinge bjuder tillsammans med Brandskyddsföreningen Blekinge in till ett seminarium om anlagd brand i Ronneby onsdagen den 23:e maj kl. 10.00. Särskilt fokus kommer att ligga på slutsatser kring bränder i "Gryningspyromanens" spår där brandingenjören David Widlund och reportern Jörgen Pettersson presenterar sitt arbete med boken om gärningsmannen. Välkomna till en intressant och spännande förmiddag! Ladda hem inbudan här