Vill du hjälpa till?

Publicerades den av

Vill du vara en del av samhällets krishantering? Gillar du nya utmaningar?   Vi söker dig som vill tjänstgöra i Blekinges nya gemensamma räddningsvärn och på så sätt bidra till vår ökade förmåga vid större händelser och ett tryggare samhälle. Räddningsvärnet ska i första hand kunna hjälpa räddningstjänsten vid skogsbränder. Det innebär att hantera materiel som motorsprutor, slangar, strålrör och diverse handredskap för att kunna lösa uttalade uppgifter vid en skogsbrand.   Räddningsvärnspersonalen kan vara bosatt i hela länet med en inställelsetid om två timmar till brandstationerna i Karlskrona, Ronneby eller Karlshamn. I räddningsvärnet har du ingen formell anställning och heller ingen lön. Däremot ersätts du för arbetad tid när du kallas ut med tjänsteplikt vid t.ex. övningar, utbildning och insats.   Ansök och se mer information här! Annons skogsbrandvärnspersonal Blekinge Utbildning skogsbrandvärnspersonal Vanliga frågor om skogsbrandsvärn Bildkälla: MSB utbildningsmaterial

Minska smittspridning

Publicerades den av

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller att minska smittspridningen av Coronaviruset i samhället samt att försöka skydda vår egen samhällsviktiga verksamhet har vi beslutat om en rad åtgärder. Följande gäller från idag den 17 mars och tillsvidare:
• Vi kommer att vara selektiva vad gäller möten och inte delta eller bjuda in till sådana om det inte anses vara nödvändigt just nu.
• Utbildningar för skolor och övrig säljutbildning kommer inte att genomföras.
• Vi kommer inte att ta emot några studiebesök och vi vädjar till allmänheten att inte göra spontana besök på våra brandstationer. Har ni frågor är ni istället välkomna att ringa oss på 0454-30 51 00 eller maila till vastra.blekinge@raddning.com.
 
Utöver detta har vi även beslutat om ett antal interna åtgärder och riktlinjer för vår personal. Allt för att försöka förebygga smittspridning och kunna minska konsekvenserna om vi ändå drabbas. Nu ligger allt fokus på att se till att den utryckande verksamheten fungerar så normalt som möjligt.
 
För mer information om viruset och läget i regionen och Sverige hänvisar vi till våra olika expertmyndigheter t.ex. Folkhälsomyndigheten.
 
Tack för er förståelse! Ta hand om er så hoppas vi att vi snart ska kunna mötas som vanligt igen!
//Kenneth Jensen, förbundschef och Magnus Kärvhag, räddningschef

Höga flöden

Publicerades den av

Det råder nu klass 2-varning för mycket höga flöden för nedre delen av Mörrumsån. Flödet är högt även i Mieån, men har ännu inte nått upp i varningsnivå. Den stora mängden nederbörd under hösten och vintern har lett till mycket höga flöden i vattendrag på sina håll i Blekinge. SMHI varnar nu för att flödena förväntas stiga vid ytterligare nederbörd. Läs mer på länken till Karlshamns kommun.

Statistik insatser år 2019

Publicerades den av

Insatsstatistiken för år 2019 är nu preliminärt klar. Räddningstjänsten har totalt larmats till 868 händelser under 2019, vilket är en minskning med 11% från föregående år. Huvuddelen av händelsetyperna har minskat i antal jämfört med föregående år. Trenden över en längre period är fortsatt tydlig. Det totala antalet händelser som räddningstjänsten larmats till de senaste tio åren har ökat. Från år 2010 har antalet larm ökat med ca. 30% med ett medelvärde på 813 händelser årligen. En mer normalvarm sommar medförde en minskning av antalet terrängbränder jämfört med rekordåret 2018. Även omfattningen av terrängbränderna blev mindre jämfört med året innan. En stor del av insatserna vi larmas till är trafikolyckor, särskilt kopplat till väg E22 på grund av höga hastigheter och den stora trafikvolymen. Över en längre period fortsätter antalet trafikolyckor att öka i statistiken. Sedan år 2010 har trafikolyckorna ökat med 50% med ett medelvärde på 135 händelser årligen. En ökning av antalet trafikolyckor med vilda djur som orsak, kan konstateras under år 2019. Antalet har fördubblats om jämförelsen görs med nivåer åren 2014-2017 där 6-8 olyckor med vilda djur inträffade. Ökningen började år 2018 med 13 olyckor och under år 2019 kan 15 olyckor med vilda djur räknas in i statistiken. Älg, rådjur och vildsvin är orsaken till olyckorna där fördelningen mellan de olika djuren är jämn med fem olyckor per djurart. Vår statistik överensstämmer inte med statistik från Nationella Viltolycksrådet som har noterat en nedgång av viltolyckorna i Blekinge. Förklaringen till differensen är svår att bedöma, men kanske att räddningstjänsten larmas på fler allvarliga olyckor med djur. Tyvärr har tre dödsbränder inträffat under året. Två av dessa inträffade i villor och den tredje personen omkom efter en brand i en husvagn. Tre inträffade bränder med dödlig utgång under samma år är mycket ovanligt. Efter varje dödsbrand rapporteras omständigheterna till MSB, som har särskilt fokus på sammanställning av dödsbränder. Numera finns mycket fakta kring omständigheterna vilket kan möjliggöra förebyggande åtgärder. Samhällsproblemet med dödsbränder kräver dock samverkan mellan många olika myndigheter och organisationer. Preliminära siffror för hela landet visar att 85 personer omkom i bränder 2019. 2018 var det 73 stycken. I tabellen nedan kan du se hur larmen fördelas.   Årets händelser
  2019 2018 2017 2016
Brand i byggnad 86 89 60 79
Brand i skog och mark 44 85 27  
Annan brand 59 90 87 135
Trafikolycka 164 172 145 140
Annan räddning 85 76 89 70
Automatlarm, ej brand 240 234 235 277
Övrigt 190 231 200 205
Totalt 868 977 843 906
   

Förbered barnen inför Östersjöfestivalens konserter

Publicerades den av

Föräldrar kan bidra till en säker musikupplevelse. Det menar Östersjöfestivalens säkerhetsansvariga som förväntar sig extra många barn under onsdagens konsert i Karlshamn. Östersjöfestivalen är en välbesökt stadsfestival. Det gillar vi! Detta ställer höga krav på säkerheten. Med The Fooo och Nause på scenen den 16 juli, räknar festivalledningen med att barn kommer att utgöra en stor del av publiken. Säkerhetsansvariga riggar nu för detta och som förälder kan du bidra mycket genom att vara tillgänglig under festivalen och genom att förbereda ditt barn på vad man bör tänka på. Tio tips inför konserten
  • Var tillgänglig för ditt barn eller säkerställ att det finns annan ansvarig i närheten
  • Håll ihop med någon
  • Utse en mötesplats om ni tappar bort varandra
  • Kom i god tid till insläppet. Där uppstår ofta trängsel strax innan evenemangets start.
  • Tänk på var du står. Det är störst trängsel och klämrisk om du står framför scenen.
  • Använd hörselskydd
  • Glöm inte att dricka vatten. Man blir lätt uttorkad/överhettad i en varm folkmassa.
  • Om du börjar må dåligt eller om det blir otrevligt, signalera till personalen eller ta dig ut mot sidorna/bakåt. Ta gärna hjälp av en kompis
  • Följ råd och anvisningar från evenemangsansvariga, de kan området och vet bäst hur man undviker problem.
  • Knuffas inte
För mer information, besök http://www.dinsakerhet.se/Fritid--resor/Checklistor/Saker-konsert/

Valborgsmässoeldar

Publicerades den av

Äntligen lite vårluft! Tyvärr kommer det en del risker med det varma vädret också. Inför valborgmässofirandet vill vi påminna om det för närvarande är torrt i markerna och enligt SMHI:s brandriskprognos är det ”stor brandrisk” eller ”mycket stor brandrisk”. Vid dessa förhållanden råder eldningsförbud. Det som inte omfattas av förbudet är eldning/grillning vid särskilt iordningställda grillplatser vilket skulle kunna vara grilltunnor, cementrör eller liknande anordningar. Räddningstjänsten förutsätter att bränslet i dessa fall utgörs av ved och att mängden ved som eldas begränsas till ca 50 liter. För traditionella risbål beviljas inga dispenser från eldningsförbudet. Självklart gäller att man ska iakta normala försiktighetsåtgärder. Läs mer om eldning utomhus på länken. Trevlig valborg!

Statistik för räddningsinsatser 2012

Publicerades den av

Nu har vi sammanställt statistiken från genomförda räddningsinsatser 2012. Vi kan konstatera att vi har genomfört något fler insatser än under ett genomsnittsår. Glädjande är att bränderna i byggnad har minskat något jämfört med 2011 och att ökningen av antalet felaktiga automatiska brandlarm har brutits av. Antalet trafikolyckor verkar nu har nått till en högre nivå och stabiliserat sig runt 100 villket är en generell ökning under de senaste åren. En orsak till ökningen är att vi larmas på fler singelolyckor än tidigare. Uppdragen I Väntan På Ambulans, IVPA och övrig hjälp till ambulanssjukvården har ökat under året. Årets insatser var flest till antalet sedan starten 2008. Två gånger under 2012 har vi gått ut i radion och varnat allmänheten om att ohälsosam brandrök sprider sig i området. Detta är en relativt ovanlig åtgärd. Båda händelserna gäller brand i däck där tjock svart rök drog fram i omgivningarna. Ingen skada har rapporterats i samband med dessa bränder. Två personer har under året avlidit vid brand i bostaden, den ena i en villa och den andra i en lägenhet. Här följer en kort sammanfattning av några räddningsinsatser under 2012. Brand i villa Vilshult 2012-04-29 När vi kommer fram till fastigheten konstaterar vi att huset är helt övertänt och det finns ingenting att rädda. En person hittas i resterna av villan och konstateras vara avliden. Brand i verkstad Istaby 2012-05-24 Kraftig brand i bilverkstaden. Vi lyckades få ut nycklar till några bilar och körde ut dessa. Gasflaskor inne, fick ut ett par stycken, men inte alla. På vinden och utanför byggnaden fanns däck i stor omfattning. Riskområde 300 m medförde att ett par fastigheter utrymdes, ca 10 pers. VMA mitt under Eurovision song Contest och fick därigenom bra effekt bland annat via sociala medier. Brand på återvinningsanläggning 2012-08-26 Brand i 900 m3 däck. Stor strålningsvärme gör att vi inte kommer nära branden. VMA går ut, vilket snabbt ändras till ”de som är berörda av röken…”. Så småningom täcks branden med slagg/sand. Brand i källare Ekerydsplan Olofström 2012-10-12 Kraftig rökutveckling från brand i källarförråd. Räddningsedaren försöker inledningsvis få alla att stänga sina fönster och stanna kvar i lägenheterna. Tre trapphus rökfyllda. Flera personer evakueras via trapphusen varav två med andningsmask kopplad till rökdykare. Detta är en mycket ovanlig åtgärd. En man tas ner från andra våningen via balkongen. Lägenhetsbrand Järnvägsgatan Olofström 2012-12-12 Brand i en lägenhet vid framkomsten. Ett par hyresgäster står på en balkong. En person befaras vara kvar i lägenheten. Rökdykare sätts in i lägenheten och hittar en person som konstateras vara avliden. Detta blev det första larmet för den nya organisationen med Första Insatsperson, Fip, i Olofström. Här kan du ladda hem all statistik för 2012  

Utbildning om företagsklimatet

Publicerades den av

Under vecka 43 deltar två av Räddningstjänstens handläggare i en utbildning om hur vi bemöter företag och hur vi kan förbättra klimatet för företagarna. Utbildningen drivs av Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Tillväxtverket och har fått namnet "Förenkla helt enkelt".

Utbildningen riktar sig till chefer, politiker och handläggare som har kontakter med företagen i olika situationer, det kan röra sig om hantering av tillstånd eller etableringar av olika slag. Vi är totalt ca 90 deltagare från Blekinges kommuner och Länsstyrelsen som deltar på Östra Piren i Karlshamn.

Utbildningen genomförs i tre steg där vi idag är inne i den andra delen. Ämnen som behandlas är t.ex. företagens villkor och näringslivets betydelse för kommunerna, hur olika regelverk påverkar företagen och hur vi kan tydliggöra olika roller mellan tjänstemän, politiker och företagen. En annan viktig del i utbildningen är att skapa engagemang för företagens villkor och visa på goda exempel från kommuner runt om i Sverige.

       

Brand på återvinningsanläggningen i Mörrum

Publicerades den av

16:30 Insatsen är nu avslutad och ansvaret är överlämnat till Västblekinge Miljö AB. Under eftermiddagen har vi lagt fast material över branden för att minska intensiteten och därmed även rökutvecklingen. Personal från anläggningen kommer att fortsätta med detta under kvällen. Alla styrkor är nu hemma igen och återställningsarbetet har påbörjats.   13:35 Räddningstjänsten har gått ut med nytt meddelande till allmänheten. Den tidigare faran med brandröken är över. Räddningsstyrkorna på plats fortsätter arbetet med att begränsa branden till däcken. 11:35 Röken har minskat och Räddningstjänsten har nu gått ut med ett nytt Viktigt meddelande till allmänheten. De som berörs av brandröken uppmanas hålla sig inomhus samt stänga fönster, dörrar och ventilation. 11:28 Strax innan klockan 10 inkom larm till Räddningstjänsten  om brand på återvinningsanläggningen i Mörrum. När första styrkan kommer till platsen brinner det i ett däcklager med omfattningen ca 15*15 meter. Branden har även spridit sig in i en byggnad där annat avfall ligger på tork. Tjock svart rök drev inledningsvis in över de västra delarna av Mörrum och Räddningstjänsten gick därför ut med ett varningsmeddelande till allmänheten. I nuläget arbetar två räddningsstyrkor med att begränsa branden till däcklagret.