Licentiatexamnen

Publicerades den av

Vi har fått vår första akademiska examen på forskarnivå i och med att Emelie Lantz försvarade sin avhandling ”Non-career firefighters in rural areas – Exploring aspects contributing to retention” i november. Emelie är nu teknisk licentiat, som kan sägas vara halva vägen till en doktorsexamen. Emelie är den första av de antagna i Brandforsk forkarskola som lägger fram en avhandling. Vi säger stort grattis till examen och önskar lycka till på vägen mot doktorsavhandlingen! Emelie kommer att uppvaktas på direktionens sista möte för året den 7 december. Emelie beskriver att det är att angeläget att få mer kunskap om brandmännens erfarenheter för att kunna förstå vad som bidrar till en hållbar personalförsörjning. Deltidsbrandmän och andra typer av brandmän delar liknande utmaningar, exempelvis balansen mellan huvudanställningen, jobbet som brandman och familjelivet. Vidare påverkar arbetsmiljön brandmännens upplevelser av jobbet och har en inverkan på motivation och engagemang. Oanpassade lokaler, gammal utrustning och en arbetskultur utan feedback och stöd kan sänka engagemanget. Resultaten från avhandlingen visar att olika anställningsformer av brandmän även delar liknande orsaker till att fortsätta engagera sig. De inkluderade studierna visar att god sammanhållning i gruppen är viktigt för fortsatt engagemang, oavsett om brandmannen är frivillig- eller deltidsbrandman. En annan viktig faktor som bidrar till engagemang är känslan av personlig utveckling. Med andra ord, en utökad självkännedom och nya perspektiv på livet. På bilden nedan syns opponenten Jarle Love Sorensen (Associate Professor Norge) till höger och examinatorn Enrico Ronchi (Universitetslektor LTH) till vänster.   Avhandlingen finns att ladda ner via den här länken https://lucris.lub.lu.se/ws/portalfiles/portal/127261426/Non_career_firefighters_in_rural_areas.pdf

Preliminär statistik för år 2020

Publicerades den av

Insatsstatistiken för år 2020 är nu preliminärt klar. Räddningstjänsten har totalt larmats till 888 händelser under 2020, vilket är en ökning med 2% från föregående år. Trenden över en längre period är fortsatt tydlig. Det totala antalet händelser som räddningstjänsten larmats till de senaste tio åren har ökat. Från år 2011 har antalet larm ökat med över 30% med ett medelvärde på 835 händelser årligen. Vissa av händelsetyperna har minskat i antal jämfört med föregående år dock inte kategorin annan räddning. I den kategorin återfinns vattenskador och suicidärenden. Dessa två kategorier har ökat där framförallt vattenskadorna kan härledas till två skyfall under sommaren i Karlshamns kommun. En stor del av insatserna vi larmas till är trafikolyckor, särskilt kopplat till väg E22 på grund av höga hastigheter och den stora trafikvolymen. Över en längre period har trafikolyckorna ökat i antal, men de senaste två åren har trenden brutits med ett minskat antal. En trafikolycka sticker ut under året och det är gasoltankbilen som välte på oljehamnsvägen i juni. En långdragen insats drogs igång som innebar samverkan med ca. 15 organisationer innan insatsen kunde avslutas och vägen öppnas igen. Tyvärr är detta inte den första olyckan med tungt fordon på vägsträckan där flera olyckor har inträffat tidigare. En mer normalvarm sommar medförde en minskning av antalet terrängbränder som ligger på en medelnivå utifrån de senaste tio åren. Även omfattningen av terrängbränderna blev mindre jämfört med de torra somrarna. Satsningarna på att öka förmågan vid terrängbränder har fortsatt med utbildning och inköp av materiel liksom att inrätta en helt ny organisation med ett skogsbrandsvärn. Med 50 sökande i länet till 12 platser i skogsbrandsvärnet kunde vi känna oss lite tryggare med personalförsörjningen vid terrängbränder. Särskilt viktigt var detta under rådande omständigheter med coronapandemin och risken för att få många sjuka. I tabellen nedan kan du se hur larmen fördelas. Årets händelser
  2020 2019 2018 2017
Brand i byggnad 75 86 89 60
Brand i skog och mark 37 44 85 27
Annan brand 70 59 90 87
Trafikolycka 139 164 172 145
Annan räddning 113 85 76 89
Automatlarm, ej brand 244 240 234 235
Övrigt 210 190 231 200
Totalt 888 868 977 843

Varning för ”Sotarbluff”!

Publicerades den av

VIKTIGT MEDDELANDE
Återigen får vi information om att det finns personer som ringer runt och försöker få privatpersoner att anlita dem för att rengöra/sota sina imkanaler och köksfläktar. Enligt uppgift utger sig dessa att samarbeta med räddningstjänsten.
1. Räddningstjänsten Västra Blekinge har inga samarbeten om rengöring av imkanaler.
2. Det finns inga krav på att man måste rengöra imkanalen eller köksfläkten i en bostad. Detta krav togs ur lagstiftningen år 2004.
Vi passar på att varna, så att inte fler blir utsatta. Det är bra att rengöra imkanalen ibland ur ett brandskyddsperspektiv, men det är inget krav.

Vill du jobba hos oss? Förlängd ansökan!

Publicerades den av

Vi söker vikarierande brandingenjör till enheten förebyggande som har myndighetsutövning, extern utbildning och kommunikation som ansvarsområden. Vi är en flexibel och öppen organisation där du kommer att få stora möjligheter att själv kunna påverka dina arbetsuppgifter och din arbetssituation. Som brandingenjör kommer du att arbeta med tyngdpunkten i de förebyggande frågorna. Förbundet har 20 anläggningar som är klassificerade som farlig verksamhet där det finns behov av ett nära och bra samarbete. Övriga arbetsuppgifter är rådgivning, tillsyn, tillståndshantering samt övrigt förekommande remisshantering. Välkommen med din ansökan! Annons vik brandingenjör

Stor brandrisk i länet och höga temperaturer att vänta

Publicerades den av

Stor brandrisk i länet och höga temperaturer att vänta 🔥 Det är fortsatt extremt torrt i skog och mark och risken för brandspridning är mycket stor, särskilt i vissa delar av Blekinge. Den pågående pandemin och det ihållande varma vädret gör att det är extra viktigt att vi tillsammans hjälps åt att förhindra skogsbränder. Sedan den 12 juni råder eldningsförbud i länet. Det innebär att du får lov att grilla vid fasta iordningsställda grillplatser på allmän plats som är utformade så att risken för brandspridning är låg. Men var ändå extra försiktig så att elden inte sprider sig och säkerställ att det är ordentligt släckt med vatten innan du lämnar grillplatsen. Läs mer om vad eldningsförbud innebär på länsstyrelsens webbplats: https://www.lansstyrelsen.se/…/krisb…/om-eldningsforbud.html

Idag hissas regnbågsflaggan för allas lika värde

Publicerades den av

Nu i veckan skulle Stockholm Pride ha dragit igång. I år blir det annorlunda på grund av omständigheterna med Coronapandemin. Regnbågsflaggan har blivit en internationell symbol för mångfald och stolthet. Flaggan signalerar också ett jämställt, öppet och demokratiskt samhälle. Idag hissar vi regnbågsflaggan med glädje och stolthet och hyllar rätten att vara den man är och älska den man vill.

Vill du hjälpa till?

Publicerades den av

Vill du vara en del av samhällets krishantering? Gillar du nya utmaningar?   Vi söker dig som vill tjänstgöra i Blekinges nya gemensamma räddningsvärn och på så sätt bidra till vår ökade förmåga vid större händelser och ett tryggare samhälle. Räddningsvärnet ska i första hand kunna hjälpa räddningstjänsten vid skogsbränder. Det innebär att hantera materiel som motorsprutor, slangar, strålrör och diverse handredskap för att kunna lösa uttalade uppgifter vid en skogsbrand.   Räddningsvärnspersonalen kan vara bosatt i hela länet med en inställelsetid om två timmar till brandstationerna i Karlskrona, Ronneby eller Karlshamn. I räddningsvärnet har du ingen formell anställning och heller ingen lön. Däremot ersätts du för arbetad tid när du kallas ut med tjänsteplikt vid t.ex. övningar, utbildning och insats.   Ansök och se mer information här! Annons skogsbrandvärnspersonal Blekinge Utbildning skogsbrandvärnspersonal Vanliga frågor om skogsbrandsvärn Bildkälla: MSB utbildningsmaterial

Minska smittspridning

Publicerades den av

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller att minska smittspridningen av Coronaviruset i samhället samt att försöka skydda vår egen samhällsviktiga verksamhet har vi beslutat om en rad åtgärder. Följande gäller från idag den 17 mars och tillsvidare:
• Vi kommer att vara selektiva vad gäller möten och inte delta eller bjuda in till sådana om det inte anses vara nödvändigt just nu.
• Utbildningar för skolor och övrig säljutbildning kommer inte att genomföras.
• Vi kommer inte att ta emot några studiebesök och vi vädjar till allmänheten att inte göra spontana besök på våra brandstationer. Har ni frågor är ni istället välkomna att ringa oss på 0454-30 51 00 eller maila till vastra.blekinge@raddning.com.
 
Utöver detta har vi även beslutat om ett antal interna åtgärder och riktlinjer för vår personal. Allt för att försöka förebygga smittspridning och kunna minska konsekvenserna om vi ändå drabbas. Nu ligger allt fokus på att se till att den utryckande verksamheten fungerar så normalt som möjligt.
 
För mer information om viruset och läget i regionen och Sverige hänvisar vi till våra olika expertmyndigheter t.ex. Folkhälsomyndigheten.
 
Tack för er förståelse! Ta hand om er så hoppas vi att vi snart ska kunna mötas som vanligt igen!
//Kenneth Jensen, förbundschef och Magnus Kärvhag, räddningschef

Höga flöden

Publicerades den av

Det råder nu klass 2-varning för mycket höga flöden för nedre delen av Mörrumsån. Flödet är högt även i Mieån, men har ännu inte nått upp i varningsnivå. Den stora mängden nederbörd under hösten och vintern har lett till mycket höga flöden i vattendrag på sina håll i Blekinge. SMHI varnar nu för att flödena förväntas stiga vid ytterligare nederbörd. Läs mer på länken till Karlshamns kommun.