Är du den vi söker?

Publicerades den av

Är du redo att anta utmaningen? Nu startar rekryteringen av räddningstjänstpersonal i beredskap till våra stationer i Västra Blekinge, ta chansen att göra skillnad på din ort! Vi behöver dig!   Räddningstjänsten Västra Blekinge är ett kommunalförbund som bedriver räddningstjänst i medlemskommunerna Karlshamn, Sölvesborg och Olofström. Räddningstjänsten Västra Blekinge har en heltidskår, fem deltidskårer och ett räddningsvärn.   Räddningstjänsten Västra Blekinge söker räddningspersonal i beredskap (RiB) till brandstationerna i Sölvesborg, Karlshamn, Mjällby, Olofström och Svängsta. Som RiB personal har du beredskap en vecka åt gången, antingen var tredje eller var fjärde vecka. Du ska då kunna ta dig till din brandstation under dygnets alla timmar inom en viss föreskriven tid. Det är därför viktigt att du bor och/eller arbetar nära din brandstation. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är räddningstjänst i utryckningsstyrka:
  • skadeavhjälpande insats vid räddningstjänst. Släcka bränder, rädda liv, sanering vid trafik- och kemolyckor är några exempel.
  • övningar för förberedande av insats.
  • förebyggande brandskydd och information/utbildning till privatpersoner och företag.
Läs mer i vår annons. Blankett arbetsgivarens medgivande.   Här kan du läsa mer om de fysiska tester som genomförs under rekryteringen.   För mer information: Emelie Lantz, Enhetschef operativ RiB, tfn: 0454-30 51 10 Sandra Bohlin, HR-chef, tfn: 0454-30 51 24  

Information om Drop in kvällar

Publicerades den av

Sölvesborgs brandstation: Måndag 19 november kl. 18.00-20.00. Idrottsvägen Sölvesborg. Svängstas brandstation: Onsdag 28 november kl. 18.00-20.00. Haldaområdet Svängsta.   Om kvällen:
  • Titta inom brandstationen, vi kommer finnas på plats mellan 18.00 till 20.00 för att svara på era frågor om yrket.
  • Möjlighet att prova på rullbandstestet kommer att finnas. För att kunna jobba som räddningspersonal behöver man klara ett rullbandstest. Under testet går man i lutning iklädd larmställ och med luftpaket på ryggen i 8 minuter. Nu får du chansen att testa på detta inför din ansökan! Ta med gympaskor och långärmade träningskläder.
  • Mingla och prata med en del av räddningspersonalen som jobbar hos oss. I Sölvesborg kommer det finnas möjlighet att se hur en rökdykarövning kan se ut på brandstationen.
  • Se lokalerna och fordon. I Svängsta har vi förbundets nyaste och modernaste brandstation som är byggt efter ett koncept som kallas ”friska brandmän”.
  • Vi bjuder på kaffe och kaka.
  Vid ytterligare frågor kontakta Emelie Lantz 0454-305110   Varmt välkomna!  

Räddningstjänsten flaggar på halv stång idag

Publicerades den av

Idag flaggar vi på Räddningstjänsten Västra Blekinge på halv stång för att hedra den brandman vid Räddningstjänsten Mitt Bohuslän som igår avled till följd av sina svåra skador i samband med en räddningsinsats i Ljungskile i våras. Idag klockan 12.00 höll vi även, med en rad andra räddningstjänster, en tyst minut för vår kollega.   Räddningstjänsten Västra Blekinge beklagar denna tragiska händelse. Våra tankar finns hos anhöriga, vänner och blåljuskollegor.    

Ny räddningschef

Publicerades den av

I dag välkomnar vi Magnus Kärvhag som tillträder som räddningschef för Räddningstjänsten Västra Blekinge. Magnus kommer närmast från Räddningstjänsten Östra Blekinge där han arbetat som avdelningschef i fyra år.   Vi säger också tack till Melissa Millbourn som lämnar oss efter nio år, varav fyra år som räddningschef. Vi önskar Melissa lycka till i sin nya tjänst i Räddningstjänsten Hässleholm.    

Beslut om utökat eldningsförbud

Publicerades den av

Tisdagen den 24 juli 2018 tog Länsstyrelsen Blekinge beslut om att införa totalt eldningsförbud i Blekinge län. Förbudet innebär att alla former av eldning utomhus är förbjuden. Allt som innebär att en öppen låga brinner är förbjudet, det vill säga alla typer av grillning (inkl gasolgrill), grillning på ordningsställda grillplatser, storm-/campingkök och liknande som används utomhus tillåts ej. Utantag från beslutet är el-grillar då dessa inte avger någon öppen låga.   Förbudet omfattar även användning av pyroteknisk utrustning utomhus. Eldstäder inomhus och värmeanläggningar som är godkända omfattas ej av förbudet. Förbudet gäller tills ny information ges. Eventuella undantag från förbudet beslutas av Länsstyrelsen, mer information hittar du HÄR. Vi ber er respektera detta! Brott mot förbudet är straffbelagt och kan leda till böter eller om brottet anses grovt, fängelse.      

Frivilliga resurser

Publicerades den av

Räddningstjänsten Västra Blekinge uppskattar de förfrågningar som inkommer från spontanfrivilliga och frivilligorganisationer med tanke på det aktuella väderläget då risken för skogsbränder är extrem stor. Det är dock inte vi i räddningstjänsten som samordnar detta utan kommunerna i Blekinge Väst (Karlshamn, Sölvesborg och Olofström) har gett uppdraget för samordning av frivillig hjälp till FRG, Frivilliga Resursgruppen. Vänligen kontakta FRG för ytterligare information samt anmälan av ert intresse till frivillig hjälp.   Kontaktperson Blekinge: Caisalena Jannesson E-post: caisa.jannesson@blixtmail.se Telefon: 0704-42 52 65   Tack än en gång för visat intresse!  

Jämlikhet

Publicerades den av

Under 2017 startade ett upprop i USA som spreds över världen och i Sverige skakades flera branscher av den mängd vittnesmål som kom fram under metoo-rörelsen, så även räddningstjänsten i landet. Att räddningstjänsten har tillhört de traditionellt mansdominerade yrkena är ingen hemlighet för någon, och många räddningstjänster arbetar aktivt för att förändra detta och komma tillrätta med den kultur som växt fram under många år. I Räddningstjänsten Västra Blekinge togs ett beslut redan under planeringen inför verksamhetsåret 2017, alltså före metoo och uppropen, att arbeta aktivt för jämlikhet inom förbundet och utåt i kontakterna med de som finns i medlemskommunerna. Arbetet inkluderar såväl jämställdhet som mångkultur och är väldigt aktuellt i det samhälle vi lever och verkar i. 2017 har vikts åt att kartlägga den kunskap vi inom förbundet har, vad ser vi runt omkring oss, hur bemöter vi det? Vi har haft samtal kring attityder och tankar, väldigt produktiva samtal där många olika perspektiv har kunnat lyftas fram och vi har resonerat tillsammans. Tidigare under året fick vi möjlighet att gå på en föreläsning där vi fick höra Lukas Svärd berätta om sin resa och nu handlar vårt arbete framåt om hur vi kan förvalta den kunskap vi har. Hur kan vi ta vara på de olikheter som berikar vårt samhälle och hur ska vi gå vidare framåt? I ett första steg har vi, i de samtal som vi fört, tagit fram en gemensam värdegrund för Räddningstjänsten Västra Blekinge. Värdegrunden är baserad på tre värdeord som ska vägleda vårt arbete och våra relationer med andra människor såväl internt som externt. De tre värdeorden är Öppenhet, Respekt och Trygghet och för oss utgör de grunden för hur vi ska bemöta våra medmänniskor. Arbetet med jämlikhet är något som följer oss i verksamheten under 2018 och kommande år med, det är inte ett arbete som stannar upp i och med bokslut eller nyår, utan något vi och samhället runt omkring oss måste jobba med aktivt för att tillåta det att växa.  

Tack till arbetsgivare i våra kommuner!

Publicerades den av

Räddningstjänsten Västra Blekinge finns i Karlshamn, Sölvesborg, Olofström, Mjällby, Svängsta och Kyrkhult, men bara i Karlshamn har vi heltidsanställda brandmän. På övriga orter är det RiB-personal (Räddningstjänstpersonal i beredskap) eller brandvärn som rycker ut när larmet går. Vi vill tacka alla de företag och våra medlemskommuner som har anställda som även är RiB, utan er hade vi inte kunnat göra vårt jobb.
Som RiB har man brandmannayrket som en deltidstjänstgöring bredvid sitt ordinarie arbete, vilket innebär att man behöver lämna sitt vanliga jobb om larmet går. Detta är möjligt tack vare att huvudarbetsgivaren förstår hur viktigt det är att vi kan ha en organisation med RiB-anställd personal, att de förstår vikten och värdet av den insats som görs varje gång det kommer ut personal till en olycksplats eller brand. Det är avgörande för att räddningstjänsten ska fungera, och det är ovärderligt för den drabbade att räddningstjänstens personal kan komma till platsen snabbt och ge den hjälp och trygghet som är så viktig när resten av världen skakar.
Tack ni arbetsgivare som hjälper oss att hjälpa!

Gratulationer

Publicerades den av

Vi vill uppmärksamma följande medarbetare som under november och december genomfört utbildningar för vidare utveckling i sina tjänster; David Bujukliev, Olofström, som genomfört kursen Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A Roger Olsson, Olofström, som genomfört kursen Räddningsledare A Mårten Persson, Mjällby, som genomfört kursen Räddningsledare A Niklas Persson, Mjällby, som genomfört kursen Räddningsinsats   Bra jobbat alla!   Vi vill även uppmärksamma Per-Ola Nilsson och Magnus Hedlund som i år har jobbat inom förbundet i 25 år. Stort tack för er insats!