Vill du vara en del av samhällets krishantering? Gillar du nya utmaningar?
 
Vi söker dig som vill tjänstgöra i Blekinges nya gemensamma räddningsvärn och på så sätt bidra till vår ökade förmåga vid större händelser och ett tryggare sam

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller att minska smittspridningen av Coronaviruset i samhället samt att försöka skydda vår egen samhällsviktiga verksamhet har vi beslutat om en rad åtgärder.