Elda inte! – Vi avråder från eldning på grund av torkan!

Räddningstjänsterna i Blekinge uppmanar länets invånare att inte elda på grund av de senaste veckornas brist på nederbörd.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller att minska smittspridningen av Coronaviruset i samhället samt att försöka skydda vår egen samhällsviktiga verksamhet har vi beslutat om en rad åtgärder.

Vi söker heltidsbrandmän, semestervikarie/timvikarie vid behov
 
Är du den vi söker? Läs mer i här Heltidsbrandman 2020 timvik och semestervik!
a[rel~=”mtli_filesize310,95kB”]:after {content:” (310,95 kB)”}

Idag kl 15:00 testas VMA-utrustningen. VMA står för viktigt meddelande till allmänheten och systemet testas fyra gånger om året. Signalen hörs i 7 sekunder i taget med 14 sekunders tystnad emellan. När faran är över hörs en annan längre signal.