Stor brandrisk i länet och höga temperaturer att vänta

Publicerades den av

Stor brandrisk i länet och höga temperaturer att vänta 🔥

Det är fortsatt extremt torrt i skog och mark och risken för brandspridning är mycket stor, särskilt i vissa delar av Blekinge. Den pågående pandemin och det ihållande varma vädret gör att det är extra viktigt att vi tillsammans hjälps åt att förhindra skogsbränder.

Sedan den 12 juni råder eldningsförbud i länet. Det innebär att du får lov att grilla vid fasta iordningsställda grillplatser på allmän plats som är utformade så att risken för brandspridning är låg. Men var ändå extra försiktig så att elden inte sprider sig och säkerställ att det är ordentligt släckt med vatten innan du lämnar grillplatsen.

Läs mer om vad eldningsförbud innebär på länsstyrelsens webbplats: https://www.lansstyrelsen.se/…/krisb…/om-eldningsforbud.html

Facebook Twitter Email