Eldningsförbud

För närvarande råder eldningsförbud i Blekinge län!  Förbudet gäller tills ny information ges. Mer information hittar ni på Länsstyrelsens hemsida.

Facebook Twitter Email