Skadeplatskonferens i Helsingborg

Publicerades den av

skadeplats

Under 27- 28 september deltog Räddningstjänsten Västra Blekinge på Skadeplats (en konferens som hölls i Helsingborg). Vi var sex personer som tog del av föreläsningar och uppvisningar inom området hållbart skadeplatsarbete. I nutidens debatter om klimatförändring och västvärldens konsumtionsbeteende ska den enskilda människan agera för att bidra till en mer hållbar värld för nästkommande generationer. Vi möter också ett samhälle som kräver mer produktivitet på allt snabbare tid utav både företag och privatpersoner. Inte minst Räddningstjänsten med sina släckmetoder, utalarmeringsrutiner och ny teknik måste kunna möta samhällets krav, nutidens teknik men även konsekvenser av eventuella klimatförändringar i framtiden.

Efter två dagar med föreläsningar/uppvisningar om bland annat solcellsanläggningar, skogsbrand och växthuseffektens konsekvenser, till framtidens utryckningsdönare samt förevisningar om nya släckmedel för batteribränder vill vi tacka årets konferens! Givande innehåll som vi i organisationen kan arbeta vidare med för att möta framtidens behov i resan mot ett mer hållbart samhälle.

 

Facebook Twitter Email