Foto: Fredrik Hofgaard/MSB

Barnsäkra ditt hem!

Publicerades den av

De flesta olyckor med barn sker i hemmet. För yngre barn, 0-3 år, är de vanligaste olyckstyperna fall ur stol/spjälsäng, kläm- och brännskador samt förgiftning. För äldre barn, 3-12, år tillkommer även i viss mån skador från barnomsorg och skola. Till exempel fallolyckor samt kollision med andra barn i samband med idrottsaktiviteter. Vanligaste dödsolyckorna är drunkning och trafikolyckor.

 

Tips på hur du kan barnsäkra ditt hem:

 • Byt blöja på golvet, eller se till att skötbordet har höga kanter. Håll alltid en hand på barnet så att det inte faller ner.
 • En barnstol ska vara stabil och barnet ska inte kunna ta sig ur den på egen hand. Sätt fast stolen i bordet.
 • Leksaker ska vara CE-märkta och anpassade efter barnets ålder, kontrollera att det inte finns smådelar som kan lossna.
 • Trappgrind bör användas både upptill och nedtill i trappor. Kolla regelbundet att den är fastsatt och att skruvar är åtdragna.
 • Montera klämskydd på dörrar om det inte finns något kan du hänga en vikt handduk över dörren så att den inte stängs helt.
 • Lämna aldrig små barn ensamma i badkaret, inte ens för en kort stund. Lämna inte heller ansvaret till syskon.
 • De flesta spisar har barnskyddsutrustning som vredspärrar, tippskydd och spärr på ugnsluckan. Utsidan av ugnsluckan får inte bli varmare än 60 grader.
 • Fäst lösa persiennsnören högt upp. Öglor eller långa linor till persienner, markiser och gardiner medför en strypningsrisk – barn kan snurra dem runt halsen och fastna.
 • Fönster på övervåningen ska ha ett säkerhetsbeslag eller en spärr.
 • Förse balkongdörren med både säkerhetsbeslag och spärr. Balkongräcket ska inte gå att klättra på och inte ha öppningar större än 10 centimeter – barnet kan fastna med huvudet eller falla ut.
 • Kemikalier ska förvaras oåtkomligt för barn. Barnsäkra förpackningar är inte alltid tillförlitliga.
 • Om du misstänker att ett barn har fått i sig eller fått på sig något giftigt eller frätande: ring 112 och begär – Giftinformationscentralen.  (dinsakerhet.se)

Kontakta barnavårdcentralen (BVC), Svenska Livräddningssällskapet eller Röda Korset om du vill gå en kurs i HLR för barn. Mer information om barnsäkerhet hittar du på din säkerhet: https://www.dinsakerhet.se/sakrare-hemma/barnsakra-hemma/barn-och-risker/

Facebook Twitter Email