Brandskyddsutbildning asylboenden

Publicerades den av

Många flyktingar söker sig just nu till Europa. Sveriges myndigheter samarbetar på nationell, regional och lokal nivå för att gemensamt ta hand om de flyktingar som anländer hit. Detta har skapat ett akut behov av boenden för nyanlända asylsökande.

Samtidigt har ett stort antal boenden utsatts för brandattentat och anlagda bränder. Det råder stor osäkerhet hos många berörda, inte minst vad gäller brandskyddet i boendena.

Brandskyddsföreningen har därför tagit fram en webbaserad brandskyddsutbildning som i första hand riktar sig till de som jobbar på asylboenden. Det är en ca 20 minuter lång utbildning som riktar in sig på valda delar av tekniskt och organisatoriskt brandskydd. Tonvikten ligger på hur man ska minska riskerna för brand och hur man ska agera om det börjar brinna. Man får också kunskap att förmedla vidare till de boende.

Gå till webbutbildning

 

Facebook Twitter Email